Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Ny kvittolag bekräftad

Bekräftat: efter 1 juli slipper du spara papperskvitton!

Tidigare i år lämnade regeringen ett lagförslag om att slopa kravet på att spara papperskvitton så länge det finns en digital kopia. Nu har riksdagen äntligen röstat igenom lagförslaget och förändringarna träder i kraft 1 juli. Vi går igenom vad det innebär för dig som företagare.

Detta innebär lagändringen

På politiskt språk säger man att den nya lagen innebär "avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original". På mer vardaglig svenska betyder det att du inte längre behöver spara ditt underlag i orginalformat, efter att du har laddat upp det digitalt. Det gäller alltså alla typer av underlag såsom kvitton och fakturor.

Om du exempelvis har köpt kontorsmaterial i en fysisk butik så behöver du inte spara kvittot efter att du har laddat upp det till ditt bokföringsprogram. Den digitala versionen räcker och du kan slänga papperskvittot, så att du slipper organisera och spara flera år gamla underlag.

Så ser lagen ut idag (innan 1 juli)

I dagsläget måste du spara ditt papperskvitto i minst tre år vid utgången av räkenskapsåret, trots att du har laddat upp det till ett digitalt bokföringsprogam. Om du inte laddar upp kvittot digitalt behöver du spara kvittot i minst sju år efter att räkenskapsåret har slutat.

Den 1 juli kan du slänga dina kvitton!

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2024. Det betyder att alla gamla papperskvitton som du har sparat genom åren inte längre behöver sparas (förutsatt att de är uppladdade digitalt).

Framöver betyder det att du kan slänga ett papperskvitto så fort du har laddat upp det digitalt, så att du slipper organisera och arkivera i olika mappar, pärmar eller lådor.

Digitala underlag ska fortfarande sparas i minst sju år

Den nya lagen gäller endast kvitton eller underlag i pappersformat. Digitala underlag ska fortsatt arkiveras i minst sju år efter att räkenskapsåret har tagit slut. Men eftersom det kräver betydligt mindre handpåläggning att spara kvitton digitalt så är det inget som du behöver lägga tid och energi på, det fixar ditt digitala bokföringsprogram åt dig i bakgrunden.

Hur länge ska kvitton sparas vid brutet räkenskapsår?

Om du har ett brutet räkenskapsår behöver du förhålla dig till det kalenderår som ditt brutna räkenskapsår slutar i. Om du har ett räkenskapsår som sträcker sig från 1/7-30/6 så ska kvitton sparas i minst 7 år och 6 månader (om du köpte något i november 2023 så är det ändå 31 december 2024 som är kalenderåret då ditt räkenskapsår avslutades).

Oavsett när ditt räkenskapsår slutar så är det från utgången av kalenderåret som du börjar räkna dina 7 år.

Byta bokföringsprogram? Glöm inte att ladda ner alla kvitton

Efter 1 juli behöver du bara spara underlag digitalt, om du skulle byta bokföringsprogram är det därför extra viktigt att massa gamla underlag inte bara finns i ditt gamla program. Det kan vara smart att spara alla underlag i en mapp på din dator, i molnet eller på en usb-sticka, så att du inte tappar massa viktig information om du skulle byta program.

Hantera kvitton i Bokio

I Bokio är det enkelt att hantera kvitton. Efter att du har laddat upp dem till Bokio sparas de tryggt och säkert utan att du behöver hålla koll på dem manuellt.

Det är viktigt att hålla sin bokföring uppdaterad och i ordning enligt god redovisningssed, exempelvis genom att se till att alla verifikat har rätt underlag kopplat till sig. I den här guiden kan du läsa hur du byter eller tar bort underlag på ett verifikat.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser