Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Elstöd 2023 - allt du behöver veta om elstöd som företagare

Elstöd 2023 - allt du behöver veta om elstöd som företagare

De höga elpriserna har knappast gått någon obemärkt förbi, särskilt för många av de mindre företagen som inte har lika stora marginaler. Det är därför med stor glädje som företagen snart kommer få elstödet utbetalt. I den här artikeln går vi igenom allt som företagare behöver veta om elstödet!

Vad är elstöd?

Elstödet är ett offentligt bidrag som betalas ut till företag för att kompensera för de ökade kostnader höjda energipriserna har bidragit till. För att få elstöd krävs det att företaget uppfyller vissa kriterier och själv skickar in en ansökan.

När kan man ansöka om elstöd?

Från och med den 30 maj kan företag ansöka om elstöd från Skatteverket. Sista dagen för att ansöka om elstödet är den 25 september 2023. Du ansöker om elstödet via e-tjänsten på Skatteverkets hemsida.

När får man elstödet?

Skatteverket har inte gått ut med något exakt datum för när man kan förvänta sig att elstödet kommer betalas ut till företagen. Skatteverket skriver dock på sin hemsida att deras ambition är att pengarna ska betalas ut så snabbt som möjligt.

För att se till att du kan få elstödet utbetalat så tidigt som möjligt är det viktigt att ditt företag har ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket.

Vilka får elstöd?

För att kunna få elstöd krävs det att vissa kriterier uppfylls. De grundläggande förutsättningarna som krävs för att kunna få elstöd är:

  • Företaget har betalat för el för att bedriva sin verksamhet
  • Företaget behöver vara beläget i elområde 3 eller 4, vilket betyder att företaget har sin hemvist i den södra halvan av Sverige
  • Företaget ska ha betalat för el mellan perioden 1 oktober 2021 och 30 september 2022
  • Företaget ska vara registrerat för F-skatt

Samtidigt får följande kriterier inte vara uppfyllda:

  • Företaget har skulder till staten eller en kommun som har lämnats till Kronofogden
  • Företaget hade ett fast elavtal som påbörjades innan 24 februari 2022 och inte ökade i pris fram till den 24 februari 2023.

Utbetalning av elstöd

Utbetalningen sker till ditt skattekonto hos Skatteverket. Om ditt företag skulle ha skatteskulder kommer elstödet användas till att betala av dessa i första hand, resterande del kommer betalas ut till ditt mottagarkonto.

Hur mycket får jag i elstöd?

Exakt hur mycket du får i elstöd beror dels på hur höga dina elkostnader har varit samt vilket elområde företaget är skrivet i.

  • Företag från elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.
  • Företag från elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme.

Den mätperiod som ligger till grund till hur mycket pengar du får i elstöd är mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022.

Exempel: Ditt kontor har förbrukat 25 000 kilowattimmar mellan 1 oktober 2022 och 30 september 2022. Ditt kontor ligger i Göteborg och ingår i elområde 3. Ditt elstöd blir därför 12 500 kronor (25 000x0,5).

Så bokför du elstödet

När du har fått ditt elstöd utbetalt ska det givetvis bokföras som alla andra affärshändelser. För Premiumanvändare kan du enkelt bokföra elstödet med hjälp av mallen "erhållna bidrag”.

Bild på hur man bokför elstödet

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser