Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Kostnadsställen - så kan du öka lönsamheten i ditt företag!

Kostnadsställen - så kan du öka lönsamheten i ditt företag!

Att driva ett framgångsrikt företag kräver att man har bra koll på hur verksamheten presterar. Vilka produkter eller tjänster genererar mest pengar, eller vilket område är mest lönsamt? Få bättre koll på ditt företags ekonomi med hjälp av kostnadsställen!

Vad är kostnadsställen?

Ett kostnadsställe är en plats inom ett företag där kostnaderna uppstår. Det kan exempelvis vara olika avdelningar, funktioner eller enheter i ett företag. Beroende på ditt företags storlek och bransch kan du ha nytta av olika många kostnadsställen.

Genom att tilldela kostnader och intäkter till specifika kostnadsställen kan företaget se var och hur pengar används. Det gör det möjligt att identifiera områden som går ekonomiskt bra respektive dåligt, vilket kan underlätta styrningen av ditt företag.

Om ditt företag består av två områden, uthyrning av lägenheter och renovering av lägenheter, kanske uthyrningen genererar en hög vinst medan renoveringsdelen går plus minus noll. Om företaget inte använder sig av kostnadsställen går det inte att se dessa siffror svart på vitt – men om du skulle bokföra med kostnadsställen kan du få exakta siffror på hur de olika delarna presterar var för sig!

Exempel på hur kostnadsställen används

Kostnadsställen och andra ekonomiska begrepp kan ibland vara krångliga att förstå, låt oss därför konkretisera kostnadsställe med ett exempel.

Benny driver en klädbutik. Han har olika avdelningar i sitt företag, bland annat inköp, försäljning och marknadsföring. När Benny bokför likställer han varje avdelning som ett kostnadsställe och tillskriver kostnader och intäkter till rätt område. På så sätt kan Benny få bra koll på vilka kostnader och intäkter varje avdelning har.

Benny kan själv välja hur han väljer att dela upp sina kostnadsställen. Han kan välja att dela in kostnadsstället “försäljning” till ännu mindre delar, exempelvis genom "barnkläder", "damkläder" och "herrkläder".

Vill han få insikter på detaljnivå kan han dela in kostnadsställen per varumärke eller per kategori av plagg. Istället för att få en bild för hela verksamhetens resultat kan han få en mer detaljrik bild av sitt resultat, som kan ligga till grund om han behöver strama åt budgeten eller ska genomföra en investering.

Vem gynnas av att använda kostnadsställen?

Som egenföretagare kan du med stor fördel använda dig av kostnadsställen för att få bättre koll på var dina styrkor och svagheter ligger i ditt företag. Det gör att du kan ta mer välgrundade beslut för att utveckla ditt företag ytterligare.

Företag med olika områden

Du som driver ett företag som har olika områden har extra stor nytta av att kunna del upp de olika områdenas intäkter och kostnader. Men även du som är till exempel konsult kan välja att skilja på olika typer av tjänster för att veta vad som är mest lönsamt för dig.

Projekt

För någon som jobbar mycket i projektform kan det vara nyttigt att använda sig av kostnadsställen för att få fram siffror på hur olika projekt går ekonomiskt. Det kan vara särskilt användbart för någon som driver flera parallella projekt.

Ett företag med få anställda

I ett företag med få anställda kan varje anställd vara ett kostnadsställe, på så sätt kan man se hur mycket varje anställd genererar.

Sammanfattningsvis har de flesta företagen något att vinna på att använda sig av kostnadsställen i sin redovisning.

Kan man bokföra kostnadsställen i Bokio?

Ja! Med funktionen Taggar har du enorm frihet och flexibilitet att skapa ett system som gör att du kan följa dina kostnader och intäkter på ett sätt som passar just ditt företag.

Efter att ha skapat egna taggrupper och taggar kan du tagga upp affärshändelser, både nya och retroaktivt. I resultatrapporten kan du sedan välja att basera siffrorna på de taggrupperna och taggarna som du har lagt till.

Till skillnad från vissa andra bokföringssystem så är du inte låst till ett begränsat antal kostnadsställen – du kan använda hur många olika du vill!

Läs mer om hur du kan använda dig av kostnadställen i Bokio!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser