Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Körjournal

Körjournal – vem ska föra körjournal och varför?

En körjournal är inget juridiskt krav när du kör tjänstebil eller förmånsbil – däremot underlättar det dig att redovisa hur och när du använt bilen. Om Skatteverket undrar hur mycket du har använt en bil har du ett tydligt underlag att hänvisa till.

Varför behövs körjournal?

En körjournal kan liknas med en dagbok för ditt körande. I den antecknar du information kring din användning av en bil. Informationen är särskilt viktig ur skattesynpunkt – då vissa kriterier behöver uppfyllas för att undvika beskattning och liknande. Nedan följer olika scenarier som motiverar ett användande av körjournal.

Undvika förmånsbeskattning

Om ditt företag har en bil som endast är avsedd att användas i jobbsammanhang, kan en körjournal användas för att styrka dina uppgifter. Om bilen skulle användas för privata resor innebär det att det är en förmånsbil, och då tillkommer förmånsskatt för den anställda samt mer arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren.

För att undvika förmånsbeskattning får bilen inte ha använts vid mer än tio tillfällen eller ha en körsträcka längre än 100 mil sammanlagt under ett kalenderår. Om den anställda överskrider någon av de här gränserna ses bilen som en förmån och ska beskattas därefter.

Sänkt bilförmånsvärde

Om du kör 3000 mil eller mer i ditt yrkesliv under ett kalenderår har du möjlighet att få förmånsvärdet reducerat. Det innebär att förmånsvärdet sjunker med 25 procent, vilket gör att arbetsgivaren betalar mindre arbetsgivaravgifter samtidigt som den anställda betalar lägre förmånsskatt.

I detta fallet är körjournalen ett bevis på hur mycket du har använt bilen och om du har rätt till ett reducerat förmånsvärde eller inte.

Drivmedelsförmån

Vissa företag erbjuder sina anställda så kallad drivmedelsförmån, det innebär att arbetsgivaren står för den anställdas kostnader för drivmedel för sitt fordon, som kan vara både en förmånsbil eller den anställdas privata. Den anställda får å sin sida betala skatten på drivmedlet, som kan vara bensin, diesel, el och andra miljöbränslen.

Om den anställda för körjournal kan hen tydligt visa vilka resor som har varit i jobbsammanhang respektive privata sammanhang. Om ingen körjournal används får den anställda stå för skatten för drivmedlet för samtliga resor, inklusive jobbresor.

Men om den anställde kan påvisa vilka resor som var privata respektive jobbrelaterade kan hen komma undan med att bara betala skatt för sina privata resor.

Arbetsgivaren betalar trängselskatt

Vissa anställda har trängselskattförmån, vilket är en skattepliktigt förmån. För att räkna ut hur mycket skatt som ska betalas används körjournalen som underlag.

Olika typer av körjournaler

Det finns olika typer av körjournaler som kommer med olika för- och nackdelar. Här nedan listar vi de vanligaste.

Körjournal bok

Att anteckna sina resor i en fysisk bok är en hederlig metod som fortfarande används i hög utsträckning. I boken finns färdiga kolumner för varje kategori som gör det smidigt för föraren att fylla i rätt information på rätt ställe.

Körjournal app

Det finns flertalet appar som hjälper dig att föra din körjournal, ofta använder de din GPS från mobilen för att lokalisera var du är och vilken sträcka du har kört. En app tar i många fall bort många manuella moment från din journalföring.

Nackdelen är att du måste ha tillgång på internet för att ladda upp dina resor, och om din mobil skulle ha slut på batteri kan du inte använda appen.

Elektronisk körjournal

Ett tredje alternativ är att investera i en digital körjournal. Då installerar du oftast en enhet i bilen som registrerar var du befinner dig, körsträcka, trängselskatt med mera. Den sköter mycket av det administrativa automatiskt, så till den grad att du ibland inte behöver fylla i något alls manuellt.

Den här typen av tjänster erbjuder ofta många helhetslösningar – nackdelen är att det också innebär en större kostnad än de ovanstående alternativen.

Vad ska en körjournal innehålla?

Skatteverket rekommenderar att en körjournal innehåller följande information:

 • Mätarställning vid årets början
 • Mätarställning vid årets slut
 • Registreringsnummer på bilen
 • År

För varje enskild resa bör följande information framgå:

 • Datum Mätarställning vid resans start
 • Mätarställning vid resans slut
 • Hur lång resan var (mätt i kilometer)
 • Vilken adress resan utgick från
 • Vilken adress resan avslutades vid
 • Vilket syfte resan hade
 • Vilken plats, företag eller kontaktperson som besöktes (den här punkten behövs inte vid privata resor)
 • Bilförarens namn
 • Vid tankning: hur många liter drivmedel samt pris för tankningen.

Körjournal mall

En körjournal kan se ut på lite olika sätt. Antingen kan man skriva ut en egen eller så kan man köpa färdiga från bokhandlar eller liknande. Här är ett exempel på hur en mall för en körjournal kan se ut.

Bild på en mall för körjournal.

Går du i tankar på att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser