Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Klart: Omsättningsstöd till företagare

Klart: Omsättningsstöd till företagare

Under torsdagsmorgonen presenterade regeringen ytterligare ett förslag för att minska de ekonomiska effekterna för sveriges företagare. Finansdepartementet beräknar att cirka 180 000 svenska företag kan vara berättigade till stödet. 

Regeringen själva kallar stödet ett ‘omställningsstöd genom omsättningsstöd’, som i praktiken innebär att de företag som haft ett märkbart tapp i intäkter under mars och april månad jämfört med samma månader föregående år kommer att kunna ansöka om stödet.

För att få ta del av stödet krävs det att företaget haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret samt ett omsättningstapp på minst 30 procent. Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och kommer inte att betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet är satt till 150 miljoner kronor per företag. Stödet ska betalas ut av Skatteverket.

Regeringen berättar att storleken på stödet beror på hur stort bortfall av omsättningen ett företag haft och kan variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april. Stödet gäller alltså bara månaderna mars och april och inte framgent.

Regeringen kommer att överlämna förslaget inom kort och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser