Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Förlängd stödperiod för företagare

Förlängd stödperiod för företagare

Med anledning av pandemin har regeringen infört förlängda och ytterligare krisåtgärder för företagare. Direktiven innebär bland annat att korttidspermitteringar går att förlänga fram till 30 juni 2021 och redan idag är det möjligt att ansöka om omsättningsstöd via Boverkets hemsida.

Korttidspermitteringar

Fram till 30 juni 2021 kommer stödet stärkas jämfört med de tidigare nivåerna. I januari och mars är subventioneringsgraden 75 procent, samma nivå som i år. I april, maj och juni sänks graden till 50 procent. För december i år är subventioneringsgraden oförändrad under nuvarande regler.

Regeringen skriver dock att förlängningen sker med en striktare hantering för ansökningar om stödet för att förhindra missbruk. Något som ter sig som ganska intressant med tanke på att många av de som ansökt om permitteringsstöd inte fått pengarna utbetalade eller ansökan godkänd ännu, detta även från den första och andra perioden.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Du kan från och med den 10 november ansöka om omsättningsstöd genom att logga in på Boverket. Redan nu har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att förlänga stödet så att även omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 ligger till grund för stöd.

För att få rätt till omsättningsstöd krävs att nettoomsättningen för ditt bolag minskat med mer än 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan du få ersättning med 70 procent av omsättningstappet, men som mest 72 000 kronor för den nya stödperioden. Stödet kan enbart användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor 2019.

Anstånd om skatteinbetalningar förlängs

I mars presenterade regeringen att företagare kan få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten gäller inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Nu berättar regeringen att anståndsperioden utökas med ytterligare ett år för de som redan beviljats anstånd enligt regelverket. Förläningen föreslås beviljas efter ansökan, om inte "särskilda skäl talar emot det".

Fortsatta lättnader för företagare i A-kassan

Vidare föreslår regeringen att de tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs och ska gälla även under 2021. Detta innebär bland annat att du som företagare kan lägga ditt bolag vilande oaktat om det gått fem år sedan du senast gjorde det.

Även förordningen som gör det möjligt för företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och fortfarande få arbetslöshetsersättning gäller under 2021.

Omställningsstöd

Omställningsstödet förlängs och inbegriper inte bara perioden mellan mars-juni utan även augusti-oktober 2020. Stödet ges med som mest 30 miljoner kronor per företag och riktar sig till de företag som tappat minst 50 % av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser