I en ny undersökning har Bokio tillfrågat ett urval av sina dagliga användare om vilket stöd de fått och hur de ser på regeringens stödpaket. Undersökningen visar att regeringens stödpaket har varit svårt att utnyttja för mindre företag.

Undersökningen besvarades av 350 aktiebolag med en eller flera anställda och drygt hälften av de tillfrågade anser riktlinjerna kring stödpaketen är “vaga” eller “ganska vaga”. Endast 10 procent anser att direktiven från Tillväxtverket är tydliga.

– Vår undersökning visar tydligt att det vi befarade i början av pandemin är sant. Stöden har riktats mot större företag som också kunnat dra nytta av dem. Småföretagarna blir återigen bortglömda av staten och tvingas till panikåtgärder när deras frågor inte besvaras av myndigheterna, säger Viktor Stensson, VD på Bokio.

Den första perioden för permissioner var mellan 16 mars och 30 april. Drygt hälften av de tillfrågade företagen har fortfarande inte fått sin första ansökan om permissioner avstämd och kan därför inte ansöka om stöd för period två och framåt. Endast 14 procent av de som ansökt om permitteringsstöd för den första perioden har fått stödet utbetalt.

Osäkerheten om direktiven som gäller permitteringar är stor. Flera småföretagare kommenterar att de inte vågar lita på att de till slut kommer få tillgång till pengarna de är berättigade.

“Permitteringsstödet har kostat oss massa pengar och enormt mycket administration, stor stress om stödet verkligen tillfaller oss eller om de kommer dra tillbaka det då det är mycket hot mellan raderna på instruktionerna” skriver en företagare som besvarat undersökningen.

Efter undersökningen fick småföretagarna möjlighet att svara på vad de tycker om stödpaketen hittills och majoriteten av kommentarerna är kritiska.

“Hade föredragit helikopterpengar. Mindre oro på arbetsmarknaden, mer efterfrågan, mindre byråkrati och stress för företagare.”

“Fruktansvärt dåligt! Hade varit bättre om dom inte hjälpt alls från första början, så hade jag kunnat fatta rätt beslut på en gång.”

“Stöden är mångt och mycket att företag ska skuldsätta sig mer vilken många inte vill.”

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen:

  • 70 % av de tillfrågade har sökt någon form av stöd
  • 30 % har permitterat anställda
  • Av de som permitterat anställda har 54 % inte fått den första ansökan avstämd av myndigheterna
  • Endast 14.5 % av de som ansökt om permissionsstöd har fått pengar utbetalade för för period 2 eller senare
  • 4 % har fått återbetalningskrav av Skatteverket
  • Drygt 50 % anser direktiven från Tillväxtverket vara vaga eller ganska vaga, endast 10 % anser de vara tydliga och resterande anser att de är “ganska tydliga”