Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Dags att tänka på utdelningsmöjligheter inför bokslutet 2019

Dags att tänka på utdelningsmöjligheter inför bokslutet 2019

Driver du ett aktiebolag och vill ta utdelning vid årets slut? Då kan det vara en god idé att börja kika på de olika alternativen som finns för ditt företag.

Den här artikeln riktar sig till dig som både äger och arbetar i ett litet till medelstort onoterat aktiebolag (fåmansföretag) och vill veta mer om skatt på utdelning. Att ta utdelning istället för lön, eller att göra en kombination av dem båda innebär en del skattemässiga fördelar.

Hur mycket du kan ta ut som utdelning till en lägre beskattning från ditt egna bolag kallas för 3:12-reglerna. Istället för att beskattas till 30% så finns möjligheten till att endast beskattas till 20%. 

Det kan vara bra att redan före bokslutet tänka över sina utdelningsmöjligheter. Skulle du ta utdelning enligt förenklingsregeln (schablonbelopp), vilket du i princip alltid har möjlighet att göra, så innebär det att du som äger bolaget vid ingången av år 2019 kan ta lågbeskattad utdelning upp till 171 875 kr.

Huvudregeln däremot, är kopplad till lönerna som tas ut från ditt bolag under året och innebär att du kan ta mer i utdelning än vad schablonbeloppet uppgår till. För att få göra detta krävs det att du uppnår en viss lönenivå under 2019. Det är just det här som du idag kan behöva justera för att hinna få en viss lönenivå före årsskiftet.

Förutom att justera lönen så krävs det såklart också att bolaget faktiskt har utrymme att lämna utdelning under 2020 och att du räknar på det så att du inte tar ut lön i "onödan".

Observera!

Upptäcker du när du fyller i K10-blanketten till år 2020 att du har tagit ut för lite lön, så går det inte att korrigera i efterhand. Du som ägare bör därför i december varje år kontrollera att du har tagit ut tillräckligt med lön om du vill nyttja huvudregeln. Känner du dig osäker, rådgör med oss för att vara säker på att du gör rätt utifrån de förutsättningarna som du har i ditt bolag.

 

Utdelningshjälp

Att beräkna löneunderlag, lönekrav, skatt på utdelning och vad utfallet blir beroende på vad för val du gör är inte det enklare. Därför vill vi på Bokio kunna erbjuda våra användare hjälp med detta.

Med hjälp av en skattejurist upprättar vi K10 blanketter, beräknar eventuellt utdelningsutrymme och kontrollerar hur mycket du kan ta ut från ditt bolag. Du får också en uttagsanalys som visar hur ägaren kan göra uttag ur företaget med lägsta skatt.

Du kommer få hjälp med följande frågor:

 • Hur stora utdelningsbara medel har bolaget?
 • När man får ta utdelning?
 • Hur ska skatten på utdelningen deklareras?
 • När betalas skatten på utdelningen?
 • Måste utdelningen betalas ut direkt?
 • Får man dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret?  

 

Priser

Paket 1

Består av två delar där de olika tjänsterna faktureras efter utfört arbete.

År 2019
Vi kan hjälpa dig med ditt utdelningsutrymme om innan årets slut - 2 000 kr ex. moms.

År 2020
Medföljande K10 blankett till våren vid inlämning av den privata deklarationen - 1 500 kr ex. moms.

Totala paketet kostar 3 500 kr ex. moms.

Paket 2

År 2020
Endast K10 blankett Schablonregeln (förenklingsregeln) -  2 000 kr ex. moms.

Paket 3

År 2020 Endast K10 blankett Löneunderlag (huvudregeln) - 3 000 kr ex. moms.

Vid eventuell konsultation tillkommer löpande kostnader.

Följande information behövs från respektive delägare om vi ska kunna hjälpa er:

 • Namn på delägare och personnummer
 • Bolagsnamn och organisationsnummer
 • Ägarandel
 • Har ägandet förändrats under räkenskapsåret
 • Bifoga en kopia på tidigare års K10 blankett

Bifoga din egen kontrolluppgift samt bolagets totala löner för 2019 om du tagit ut mer än 340 000 kr i år (i bolaget där du är aktieägare)

Intresserad?

Hör av dig till oss direkt på support@bokio.se.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser