Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
7 viktigaste sakerna i ett samarbetsavtal

7 viktigaste sakerna i ett samarbetsavtal

Tvist är trist. Ändå är det många företag som varje år hamnar i tvistemål med sin samarbetspartner. Med ett samarbetsavtal minskar risken för konflikter och tvister och arbetet flyter på smidigare. Linda Ljunggren Syding, jurist hos vår partner Lexly, tipsar om tio saker du ska ha med i ett samarbetsavtal.

När företag bestämmer sig för att samarbeta finns det en hel del att komma överens om. Parterna ska satsa tid och pengar tillsammans med någon utanför det egna företaget. Ett samarbetsavtal är då en nödvändighet för att minimera risker.

– Lägg ner tid på att hitta och räta ut alla frågetecken. Klargör så mycket som möjligt och fördela riskerna mellan er, menar Linda. Ett samarbete helt utan skriftlig överenskommelse eller med ett bristfälligt samarbetsavtal är ingen bra start på ert arbete mot det gemensamma målet.

Definiera syfte och vem som gör vad

Först bör det klargöras varför ni väljer att samarbeta med varandra.

– Ska ni utveckla en produkt eller en tjänst tillsammans? Precisera gärna målet: ska produkten produceras i x antal exemplar eller ska tjänsten säljas till x antal konsumenter. Har ni målet klart för er från början, är det mycket lättare att dra åt samma håll. Det blir också lättare att skriva ett genomtänkt samarbetsavtal, förklarar Linda. 

Arbetsuppgifterna ska fördelas och det ska klargöras vem som ansvarar för att arbetet görs.

– Vid genomgången av vilka arbetsuppgifter som ska utföras blir ert gemensamma mål ännu tydligare. Men framför allt blir samarbetet så mycket enklare, säger Linda. 

Rätten till resultat och kostnader

Immaterialrätt handlar om vem som äger en idé som kan skyddas antingen via upphovsrätt, patent eller varumärkesskydd. Lika viktigt är det att definiera vem som betalar för vad och hur intäkterna fördelas.

– Om ni samarbetar för att till exempel ta fram en ny produkt, ska det i avtalet framkomma vem som äger rätten till produkten. Tillverkar ni olika delar av en produkt - då ska bådas kostnader täckas och intäkterna av produkten ska fördelas rättvist. Kom även överens om vem som ska fakturera, säger Linda. 

Utebliven leverans, förseningar och sekretesss

Bestäm vad som ska hända om någon av er levererar för sent eller inte alls. 

– Det kan ju ses som självklart att båda parter i ett avtal gör det som avtalats, menar Linda. Men gör inte misstaget att inte komma överens om vad som ska hända vid utebliven leverans och förseningar!

Om ni ska dela känslig information (till exempel ritningar) med varandra är en sekretessklausul en självklarhet.

– Ska ena partens kundregister delas med den andra parten, ska ni komplettera samarbetsavtalet med ett sekretessavtal och förmodligen också ett personuppgiftsbiträdesavtal. Klargör även vad den andra parten får göra med informationen och hur länge sekretessen ska gälla. Själva samarbetsavtalet kan behöva sekretessbeläggas också, säger Linda.

Förluster eller oväntade utgifter

Oförutsedda kostnader eller misslyckade satsningar är inte ovanligt. Gör därför klart för er vem som ska stå för vad.

– Här kan ni även bestämma vad som ska hända om ert samarbete inte fungerar så bra som ni tänkt er, tillägger Linda. Att ha en klausul att luta sig mot när något går snett minskar risken för att ni hamnar i tvist.

Uppsägning av samarbetet

När ni väljer att samarbeta är tanken säkerligen att det ska hålla länge och vara gynnsamt för er båda. 

– De senaste två åren har verkligen lärt oss att vi inte kan styra över alla bitar av våra liv. I stort sett vad som helst kan hända som påverkar ert samarbete. Reglera därför hur samarbetet kan sägas upp och hur lång uppsägningstiden ska vara, förklarar Linda. 

Konkurrens och lojalitet

Ni ska titta över hur era övriga samarbeten ser ut. Är till exempel någon partner konkurrent till din nya samarbetspartner? Lojalitet handlar om hur ni ska samverka och förhålla er till varandra: vilka skyldigheter ni har mot varandra för att avtalet ska uppfyllas.

– Om din samarbetspartner till exempel arbetar med ett företag som konkurrerar med ditt företag, har du säkert åsikter om det. Här finns det mycket att ta hänsyn till vad gäller som är lagligt eller ej när det gäller konkurrens. Kort sagt kan man säga att allt som är gynnsamt för marknaden och inte drabbar tredje part - konsumenterna - är tillåtet. Ett exempel på vad som inte är tillåtet är när två konkurrerande företag samarbetar för att påverka konkurrensen från andra företag.

Linda fortsätter:
– Med diskussionen om konkurrens följer helt naturligt frågan om lojaliteten mellan parterna. Det saknas officiella regler för lojalitetsplikt i samarbetsavtal. En lojalitetsklausul kan exempelvis innebära att ni inte får undanhålla viktig information för varandra.

Tvist och vite

Precis som i vilket förhållande som helst kan det även börja knaka i relationen mellan samarbetspartners. Därför ska ni komma överens om vad som ska hända om en tvist uppstår.

– Bestäm om tvisten ska avgöras av allmän domstol eller genom skiljeförfarande. Ni bör även ha en vitesklausul i samarbetsavtalet. I den ska ni ha ett förutbestämt skadeståndsbelopp som den part som brutit avtalet ska betala till den andra parten, säger Linda. 

Samarbetsavtal - en grundförutsättning för ett lyckat samarbete

Kort sagt kan man säga att samarbetsavtalet är avgörande för hur lyckosamt ett samarbete kommer att bli. Med tydliga villkor som parterna tagit fram tillsammans och lovat hålla sig till kan många problem undvikas.

– Det kan nästan jämföras med ett äktenskapsförord. Det skrivs med omtanke om partnern och med intentionen att äktenskapet ska hålla. Ett samarbetsavtal skrivs på samma - affärsmässiga - premisser, avslutar Linda.

Lexly

Lexlys mission är att göra juridiken tillgänglig för alla genom att erbjuda juridisk rådgivning och individanpassade avtal online eller tillsammans med en jurist, via telefon, videomöte eller på ett kontor nära dig. Det kan till exempel handla om att skriva anställningsavtal då företag växer, hjälp med aktieägaravtal mellan delägare eller stöd och rådgivning om ditt företag hamnat i en konflikt. 

Erbjudande

  • Kostnadsfri inledande juridisk rådgivning med affärsjurist
  • 15% rabatt på samtliga avtal och dokument som upprättas online eller tillsammans med jurist

Läs mer och ta del av erbjudandet!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser