Sysselsatt kapital

Definition:

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av ett företags kapital som har lånats ut av dess ägare eller långivare.

Vad är sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal som används för att beskriva ett företags kapital. Det sysselsatta kapitalet kan beskrivas som det kapital som faktiskt används för att generera intäkter till företaget. Det är tillgångar som antingen har lånats ut av företagets ägare i form av eget kapital, eller tillgångar som har lånats ut av långivare, oftast i form av banklån.

I gengäld får aktieägarna tillbaka sitt investerade kapital i form av utdelning och banker får ränta på det utlånade beloppet.

Med andra ord kan man säga att det sysselsatta kapitalet är tillgångar som består av räntebärande skulder och det egna kapitalet. Däremot ingår inte räntefria skulder, såsom obetalda leverantörsfakturor, kortfristiga skatteskulder eller uppskjuten skatteskuld.

Sysselsatt kapital formel

Det finns två olika alternativ för att räkna fram det sysselsatta kapitalet i ditt företag. Ett sätt är att ta balansomslutningen (företagets totala tillgångar) och subtrahera med räntefria skulder (exempelvis leverantörsskulder).

Formeln blir då:
Sysselsatt kapital = balansomslutning – räntefria skulder

Det går även att vända på formeln och istället lägga ihop det egna kapitalet med räntebärande skulder (exempelvis banklån).

Avkastning på sysselsatt kapital

När du har tagit reda på ett företags sysselsatta kapital kan du använda det för att räkna ut ett annat nyckeltal: avkastning på sysselsatt kapital. Avkastning på sysselsatt kapital förkortas ROCE från engelskans Return On Capital Employed och används för att beskriva ett företags förmåga att använda sitt kapital för att generera vinst.

Avkastning på sysselsatt kapital ger en fingervisning om ett företags långsiktiga lönsamhetsgrad eftersom man då kan räkna ut hur mycket vinst varje krona i kapital genererar.

För att räkna ut avkastning på sysselsatt kapital används följande formel:
Avkastning på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + finansiella intäkter) /sysselsatt kapital

Exempel:
Bennys Bygg AB har 400 000 kr i rörelseresultat. Företaget har även 50 000 kr i tillgångar och 1 000 000 kr i sysselsatt kapital.

Bennys Bygg AB:s avkastning på sysselsatt kapital blir då:
(400 000 + 50 000) / 1 000 000 = 0,45

Ibland gör man om decimaltalet till procent genom att multiplicera med 100, i detta fall blir Bennys Bygg AB:s avkastning på sysselsatt kapital 45%.

Ett högt värde betyder att investerade pengar i stor utsträckning kommer generera vinst och kan vara ett vägvisande nyckeltal för investerare.

Vad säger sysselsatt kapital om ett företag?

Sysselsatt kapital kan ge insikter om hur effektivt ett företag använder sina resurser. Ett företag med lågt sysselsatt kapital kan antyda en effektiv användning av resurser, medan ett högt sysselsatt kapital kan indikera att för mycket kapital är bundet i verksamheten.

Effektivitet

Genom att jämföra sysselsatt kapital och avkastningen kan detta ge en bild om hur effektivt ett företag är på att använda sina tillgångar för att generera vinst.

Finansiell hälsa

Sysselsatt kapital kan även ge en indikation om företagets finansiella hälsa. Företag med för mycket kapital som inte används effektivt kan vara mer utsatta för finansiella svängningar.

Jämförelser

Genom att jämföra sysselsatt kapital mellan olika företag inom samma bransch går det att skapa sig en bild av vilka företag som är mest effektiva på att utnyttja sitt kapital för att skapa tillväxt.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.