Förmånsvärde

Definition:

Förmånsvärde är värdet på den förmånen som en arbetsgivare ger till sina anställda.

Förmånsvärde

Om en anställd får saker av sin arbetsgivare, utöver kontant ersättning, som hen kan ha nytta av i sitt privata liv är det för förmån. Vanligt förekommande förmåner är mobiltelefoner, bilar eller friskvård. Det uppskattade värdet för en specifik förmån kallas alltså för förmånsvärde.

Hur räknas förmånsvärde ut?

Hur förmånsvärdet räknas ut skiljer från fall till fall. Under vissa omständigheter använder man sig av givna schablonbelopp som Skatteverket har tagit fram. I andra fall räknar man ut vad förmånen hade kostat om den hade köpts på den ordinarie marknaden.

Man behöver också räkna på vilken tidsperiod som förmånsvärdet gäller. Om vi ponerar att du har fått en förmånscykel som är värd 10 000 kronor och med en beräknad livslängd på 7 år.

Då tar du värdet dividerat med livslängden för att få fram förmånsvärdet för ett år: 10 000/7=1 429kr.

Därefter kan man lägga på summa för underhåll och reparation för ett år, låt säga 300kr.

Tills sist räknar man ut en kapitalkostad. Detta görs genom att multiplicera inköpspriset med stadslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret, plus en procentenhet. Statslåneräntan (30 november 2022) 1,94 + 1,0 = 2,94%

0,0294x10 000 = 294kr.

Förmånsvärdet årligen för vår cykel blir till slut: Årligt värde: 1 429kr + Underhåll och reperation: 300kr + Kapitalkostnad: 294kr = total summa: 2023kr.

Förmånsvärdet för vår cykel slutar alltså på 2 023 kronor.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?