Utlandsbetalning med Bokio Företagskonto

Gör en utlandsbetalning med Bokio Företagskonto

Använder du Bokio Företagskonto kan du göra utbetalningar direkt på ditt Bokio-konto. Hur lång tid en betalning tar beror på vilken typ av betalning det är. En utlandsbetalning brukar ta 2 bankdagar.

Lägg till en ny betalning

För att göra en ny betalning med ditt Bokio Företagskonto går du in på Betalningar som du hittar under Bank i vänstermenyn. Klicka på Ny betalning.

Pil på ny betalning

Välj mottagarens land och vilken valuta du vill betala i. Därefter får du fylla i  IBAN-nummer för mottagaren samt välja om det är en SEPA-betalning eller en BIC (tidigare kallat Swift). 

SEPA-betalning är en eurobetalning inom Europa. Behöver du göra en utlandsbetalning i en annan valuta än euro eller utanför EU och Ess väljer du BIC (tidigare kallat Swift). För en BIC betalning krävs det att du fyller i mottagarens banks IBAN och BIC. IBAN används för att identifiera ett bankkontonummer och BIC för att identifiera en bank. 

Land och valuta

I följande steg fyller du i belopp och det datum som du vill att betalningen ska schemaläggas till. Du kan schemalägga en betalning tidigast dagen efter dagens datum. OBS! Kom ihåg att ange referens för att se till så att mottagaren vet att det är du som betalar.

Betalning utland

Som sista steg vid en utlandsbetalning måste du fylla i några ytterligare detaljer för mottagaren. Adressen ska stämma överens med den som mottagaren har registrerad för kontot hos den utländska banken.

När du har kontrollerat att samtliga uppgifter stämmer är det dags att lägga till betalningen och signera. Du kan välja att signera direkt eller endast spara betalningen och signera senare. Klicka på Lägg till betalning för att spara i listan och signera senare. För att signera direkt klickar du på pilen och väljer Lägg till, signera och betala