Skapa bankregler

Vissa funktioner kräver en betalplan

Vad är bankregler?

Syftet med bankregler är att automatisera bokföring av bank- och korttransaktioner. Genom att skapa regler för vilken bokföringsmall som ska användas för en specifik transaktion, slipper du söka efter mallen varje gång du ska bokföra. Transaktionsdatan analyseras och om den matchar med en bankregel så föreslås mallen (eller flera mallar) automatiskt och du kan enkelt bokföra transaktionen med bara ett klick!

Bankregler fungerar både för automatisk bankkoppling, om du har Bokio Företagskonto eller importerar bankrader manuellt.

Lägg till bankregler

Du kan antingen skapa en bankregel genom att gå in under Inställningar → Bankregler.

Bankregler under Inställningar

Här ligger samtliga aktiva bankregler du skapat och du kan enkelt lägga till, ta bort samt redigera prioritering av reglerna. Klicka på Skapa ny regel för att lägga till en regel.

Klicka på Skapa ny regel

Alternativt kan du även skapa en bankregel direkt via Bank → Transaktioner att bokföra. Detta går väldigt snabbt och smidigt då informationen (meddelande och belopp) kommer att fyllas i automatiskt. Du kan sedan göra ändringar och lägga till fler villkor innan du sparar bankregeln.

skapa_bankregel

Börja med att skriva in namnet på regeln. Välj ett namn som hjälper dig att komma ihåg vad regeln handlar om.

Välj namn för bankregel

Nu ska du sätta villkor för regeln. Börja med att välja om den ska baseras på Meddelande, Belopp eller Konto. Meddelande avser det meddelande som transaktionen innehåller, beloppet är transaktionens belopp och Konto är det betal- och bokföringskonto (t.ex. 1930 - Företagskonto) som transaktionen importerats till.

Välj om villkoret ska baseras på meddelande, belopp eller konto

För Meddelande kommer vi välja mellan "innehåller" och "lika med". För Belopp kan vi välja "lika med", "större än" och "mindre än". Väljer du att skapa villkor baserat på Konto så gäller det bokförings- och betalkontot som transaktionen importerats till. Vill du alltså att regeln ska gälla för transaktioner som importerats till till företagskonto (1930) så skriver du in 1930.

Välj innehåller eller lika med

Fyll i text, belopp eller konto utifrån det villkor du gäller. I exemplet vill vi basera regeln på transaktioner med meddelande "SKATTEVERKET" och skriver alltså in det som villkor för meddelande. Vill du lägga till fler än ett villkor för regeln så klickar du på Lägg till villkor.

Fyll i meddelande

Nästa steg är att välja åtgärd, dvs vilken eller vilka bokföringsmallar som ska föreslås utifrån villkoren. Välj om regeln ska gälla för kostnad eller inkomst och sök sedan efter bokföringsmallen. Du kan alltså välja fler än en bokföringsmall om du vill.

Sök efter bokföringsmall

Längst ner får du en sammanfattning om de villkor och åtgärder du lägger till för regeln. Klicka på Spara för att skapa regeln.

Sammanfattning av regel

 

Ändra prioritet

Du kan välja vilken ordning som bankreglerna ska prioriteras. Klicka på Ändra prioritet och dra enkelt raderna för att välja vilken regel som ska ha högst prioritet, andra prioritet osv.

Ändra prioritet av bankregler

 

Ta bort bankregel

För att ta bort en regel, klicka på flervals-ikonen på raden du vill ta bort och välj Ta bort.

Ta bort bankregel