Automatisk bankkoppling

Premiumfunktion: inkluderad i Business

OBS! I dagsläget fungerar ej koppling till SEB Enkla firman, JAK Medlemsbank och Danske bank. Vi arbetar på en lösning för dessa banker.

Vi tar gärna emot din feedback om hur du tycker att automatisk bankkoppling fungerar samt om du skulle stöta på något problem. Kontakta oss på support@bokio.se.

Du som har prisplanen Business kan koppla din bank till Bokio och på så sätt få tillgång till automatisk bankimport. Transaktioner hämtas automatiskt dagligen från din bank och du slipper alltså det manuella flödet med klipp och klistra. Bankraderna hamnar sedan bland dina Transaktioner att bokföra samt på sidan Att göra.

Just nu kan du koppla mot dessa banker med företagskonto (och privatkonto):

 • Danske bank (kommer snart)
 • Nordea
 • SEB
 • SEB Enkla firman (kommer snart)
 • Handelsbanken
 • Swedbank
 • Revolut
 • Ekobanken
 • JAK Medlemsbank (kommer snart)

Följande banker går endast att koppla till privatkonto (dvs ej företagskonto):

 • Länsförsäkringar Bank
 • ICA banken
 • Skandiabanken
 • Bank Norwegian
 • N26
 • Ålandsbanken
 • Lån & Spar bank
 • Brabank Sverige

Automatisk bankimport tillgängligt för alla fram till den 1 november

Trots att automatisk bankimport är en premiumfunktion som ingår i prisplanen Business så kan alla testa funktionen fram till den 1 november. Efter detta begränsas funktionen. För de användare som inte har Business kommer den automatiska bankimporten avaktiveras.

Koppla din bank till Bokio

Gå till sidan Bank och skattekonton som du hittar under Bank i vänstermenyn. Klicka sedan på att Koppla till bank.

Klicka på Koppla till bank

Det första du får göra är att välja den bank du vill koppla till. Klicka på Se fler för att se samtliga banker som vi har stöd för och välj din bank.

Välj den bank du vill koppla till

Logga in på din bank (observera att flödet ser lite olika ut beroende på vad för bank du kopplar till).

Logga in på din bank

Välj det konto på din bank som du vill synka till Bokio och klicka på Fortsätt.

Välj vilket konto som du vill koppla till

Nu är vi nästan klara med kopplingen till vårt bankkonto.

Bank kopplad till Bokio

Välj från vilket datum du vill importera dina första transaktioner från bankkontot. Vill du inte importera några tidigare transaktioner kan du välja dagens datum. När du sedan kopplat din bank till Bokio så kommer dessa synkas automatiskt dagligen.

Välj vilket datum du vill importera transaktioner från

Välj även vilket bokföringskonto du vill koppla till bankkontot. Detta kan du även göra i ett senare steg. Gå vidare genom att klicka på Spara.

Välj det bokföringskonto du vill att transaktionerna ska bokföras på

Klicka på att bekräfta importen.

Klicka på Bekräfta

Sådär, nu har vi kopplat vårt bankkonto mot Bokio!

Bank och skattekonton

Klickar vi upp kontot så ser vi samtliga importerade transaktioner. Uppe till höger kan vi se vilket datum som banken senast synkat mot Bokio, detta görs automatiskt varje natt och du har tillgång till transaktionerna direkt i din Att göra.

Importerade banktransaktioner

Nu kan du enkelt bokföra dem importerade bankraderna från sidan Transaktioner att bokföra.

Transaktioner att bokföra

Du får även en notis i din Att göra om att du har transaktioner att bokföra.

Att göra sidan transaktioner att bokföra

Nästa steg är att bokföra dina importerade banktransaktioner.

Koppla till fler bankkonton

Vill du koppla fler bankkonton till ditt Bokiokonto? Det går jättebra! Gå till Bank och skattekonton under Bank. Klicka på Hantera uppe i högra hörnet.

Klicka på Hantera

Klicka sedan på Lägg till bank för att koppla Bokio mot ytterligare ett bankkonto. Det finns ingen begränsning i hur många bankkonton du kan koppla till.

Klicka på Lägg till bank