Koppla Handelsbanken till Bokio

För att koppla Handelsbanken till Bokio måste du först ge kontoåtkomst och lägga till API-tjänster hos tredjepart på ditt konto hos Handelsbanken. Så här gör du:

1. Logga in med din bankdosa på Handelsbanken (ej mobilt BankID).

2. Klicka på Gå till uppe till höger och sök fram "Registrera fullmakter".

3. Välj Självbetjäningstjänster.

4. Välj sedan API-tjänsten för tredjepart (vilket visas om du inte har den). Lägg till den, utför, och signera.

5. Gå därefter till Hantera fullmakt och Koppla samman.

6. Välj dig själv som fullmaktstagare och bocka i Självbetjäningstjänster. Klicka på OK, utför och signera.

Nu ska det fungera att koppla ditt konto hos Handelsbanken till ditt Bokiokonto!