Automatisk matchning av kontoutdrag

Vid bankimport kan Bokio matcha betalningar mot befintliga leverantör- och kundfakturor samt verifikat.

Matcha bokförda verifikat

Vid import av kontoutdrag hamnar alla kontorader under "Gör nu" på Att göra-sidan. Har en bankrad redan blivit bokförd kommer systemet kunna matcha. Verifikatet dyker upp som en grön rad och stämmer matchningen klickar du på "Koppla betalning".

Det är alltså inget som bokförs i detta steg (eftersom händelsen redan är bokförd). Däremot försvinner den importerade bankraden från Att göra och du har checkat av att händelsen på kontot finns med i bokföringen.

Matcha leverantörfaktura

Infaller en betalning av leverantörsfaktura +/- en vecka till förfallodatum kommer den importerade bankraden kunna matcha mot den sparade fakturan. Raden hamnar då automatiskt på fakturaraden i Att göra och stämmer det så klickar du på "Koppla betalning".

Betalningen av leverantörsfakturan bokförs alltså direkt från Att göra. Observera att du vid bankimport väljer vilket bankkonto kontoutdraget gäller. Detta konto kommer betalningen bokföras på.

Matcha kundfaktura

Infaller en betalning av kundfaktura +/- en vecka till förfallodatum kommer den importerade bankraden kunna matcha mot fakturan som är skapad i Bokio. Raden hamnar då automatiskt på fakturaraden i Att göra och stämmer det så klickar du på "Koppla betalning".

Betalningen av kundfakturan bokförs alltså direkt från Att göra. Observera att du vid bankimport väljer vilket bankkonto kontoutdraget gäller. Detta konto kommer betalningen bokföras på.

Om bankrad inte matchar

Matchar importerad bankrad inget underlag eller verifikat kan du göra en matchning manuellt. Klicka på "Bokför" på bankraden.

Därefter får du valet att ta eller ladda upp ett foto (eller PDF). Utöver detta finns även "Välj uppladdat underlag". Här kan du direkt välja bland de underlag som är uppladdade i Bokio och som ännu inte har bokförts.

Välj den faktura eller kvitto som matchar betalningen bland dina uppladdade underlag. Klicka på “Välj” för att sedan koppla betalningen till materialet och registrera betalningen. Därefter bokför du precis som vanligt. Betalkontot blir det konto som du valde vid import av kontoutdraget.

Läs mer: