Reseavdrag - förstärkt reseavdrag 2023

Reseavdrag - förstärkt reseavdrag 2023

Reseavdrag är ett avdrag som du kan göra i din deklaration för resor till och från din arbetsplats. Avdraget syftar till att kompensera för de kostnader som uppstår i samband med transporten för de som har långt till jobbet. Inför 2023 har reseavdraget stärkts och nya belopp gäller.

Många turer kring reseavdraget

Den som har hängt med i media vet att reseavdraget har diskuterats flitigt på politiskt nivå. I juni beslutade den dåvarande regeringen att införa ett nytt reseavdrag - som mottogs positivt av många.

Men när den nuvarande regeringen tillträdde beslutade man att slopa det nya reseavdraget och behöll istället det gamla systemet. För att bättre spegla de ökade kostnaderna för drivmedel har reseavdraget inför 2023 fått ökade schablonavdrag.

Förstärkt reseavdrag 2023

I samband med att priserna på drivmedel har ökat den senaste perioden så har reseavdraget förstärkts med högre schablonbelopp. Följande avdrag är möjliga från och med 1 januari 2023:

  • Avdrag för resor med egen bil: 25kr per mil (tidigare 18,50kr per mil).
  • Avdrag för resor med förmånsbil som drivs med bensin eller diesel: 12kr per mil (tidigare 6,50kr per mil för dieselbilar och 9,50kr per mil för bensinbilar).
  • Avdrag för resor med förmånsbil som drivs helt med el: 9,50kr per mil.
  • Avdrag för resor med motorcykel: 12,50kr per mil (tidigare 9kr per mil).
  • Avdrag för resor med moped: 6kr per mil (tidigare 4,50kr per mil).

Hur räknar man ut sitt reseavdrag?

När du räknar ut ditt reseavdrag kan du gå tillväga på två olika sätt: antingen räkna ut det manuellt med hjälp av siffrorna ovan. I så fall behöver du veta exakt hur många mil du har kört och därefter räkna ut vilket avdrag du har rätt till. De andra tillvägagångssättet är att ta hjälp av Skatteverkets uträknare.

Värt att nämna är att om du har samåkt med någon och ni delat på drivmedelskostnaden så har du rätt att göra avdrag för de milen också.

Vilka resor kan man göra avdrag för?

För att beräkna sitt reseavdrag gäller det först att vara medveten om vilka resor som är möjliga att göra avdrag för. Det finns tre kriterier som måste uppfyllas för att du ska vara berättigad att göra avdrag:

Tidsvinst

Ett krav för att kunna nyttja reseavdraget är att resor med bil, motorcykel eller mopedbil ska bidra till en tidsvinst om minst två timmar om dagen jämfört med kollektivtrafik. I den här beräkningen räknar man med ställtider som kollektivtrafik innebär, exempelvis byten och tiden det tar för dig att ta dig från din bostad till närmsta hållplats.

Det som är av intresse är vilken tidpunkt du lämnar ditt hem på morgonen och vilken tid du kommer hem igen. Om det skiljer mer än två timmar mellan kollektivtrafik och bil/motorcykel/mopedbil uppfyller du kravet för tidsvinst.                                                 

 

Färdsätt

 

Lämnar hemmet

Kommer hem

Bil 07:30 17:30
Kollektivtrafik 06:20 18:40

 

I exemplet ovan går det mer än två timmar snabbare att ta bilen än att resa kollektivt, därmed är personen berättigad reseavdraget (förutsatt att övriga kriterier uppfylls.)

Om du tar bilen till jobbet på grund av privata anledningar, såsom att hämta barn på skola, måste du dra av den tiden det tar att utföra ditt ärende. Reseavdraget bygger på att du kör den snabbast möjliga vägen utan några privata ärenden.

Avstånd

Det andra kriteriet är att det måste skilja minst fem kilometer mellan din bostad och arbetsplats. Om du utför något privat ärende till och från jobbet som medför att din sträcka blir längre ska det extra avståndet räknas bort.

Kostnaderna måste överstiga 11 000 kronor

För att du ska kunna göra reseavdrag måste även kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen överstiga 11 000 kronor per år. Det är endast kostnaden som överstiger 11 000 kronor som du har rätt att göra avdrag på, de första 11 000 kronorna måste du själv stå för.

Reseavdrag i deklarationen

När du lämnar in din privata deklaration har du möjlighet att göra avdrag för dina resor. Detta gör du alltså i din privata deklaration och inte i ditt företags deklaration. Det behövs inga kvitton när du gör din deklaration, däremot måste du spara dina kvitton utifall att Skatteverket skulle komma att göra en kontroll. De resor som du gör under inkomståret 2023 gör du avdrag för i din inkomstdeklaration 2024.