Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Nyheter och förbättringar 7 augusti 2017

Nyheter och förbättringar 7 augusti 2017

Import av artiklar

Äntligen! Nu kan du importera artiklar från ditt tidigare bokföringsprogram. Exportera dessa som en CSV-fil från det ställe du har dem sparade och följ sedan guiden om hur du importerar dessa unde Artiklar som du hittar i vänstermenyn.

Leverantörsreskontra & Kundreskontra

Nu kan du kategorisera dina leverantör- och kundfakturor på ett ännu bättre sätt. I leverantörsreskontran registreras alla inkommande fakturor och du kan enkelt ta reda på balansen vid ett visst datum. "Vad var jag skyldig mina leverantörer den sista juni 2017?" All information hittar du inne på Leverantörer → Historikfilter. Välj vilket datum du vill ha rapport för.

Under Kunder kan du på samma sätt ta fram en balans för kundfordringar vid ett visst datum.

Dessa rapporter kan till exempel vara användbart underlag vid årsredovisning. Vill du ha ut rapporterna får du i dagsläget skriva ut via webbläsaren.

Drag-and-drop

När du skapar en faktura i Bokio kan du numera använda funktionen drag-and-drop för att ändra ordningen på de tillagda artiklarna. Genom att hålla inne på det markerade området till vänster på artikeln kan du enkelt flytta upp eller ned den i listan.

Övriga uppdateringar

  • Momsskuld och momsfordran har båda varit redovisat på konto 2650 i Bokio. Nyligen ändrade vi detta så att momsskuld redovisas på konto 2650 (kredit) och momsfordran på konto 1650 (debet).
  • Du kan nu välja att ta bort öresavrundning på artiklar i en faktura. Detta justeras på knappen ”Avaktivera avrundning” under Öresavrundning på fakturans summa.
  • Löner och skatt bokförs nu separat.

Vad kommer sen?

  • Semesterdagar ska räknas ut automatiskt så att de räknas ned när en anställd tar ut semester samt räknas upp beroende på intjänade dagar.
  • Utläggshantering.
  • Import av kunder och anställda.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser