Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Nyheter och förbättringar 25 maj 2017

Nyheter och förbättringar 25 maj 2017

Ångra bokföring av fakturor

När en faktura bokförts kunde man tidigare inte ta bort eller annullera verifikaten för den bokförda fakturan och betalningen eller betalningarna. Numera gör man detta genom att klicka på ändra-ikonen uppe till höger när man är inne på en faktura och sedan Ta bort Bokföring.

Bankimport

Numera stöds bankimport från även Länsförsäkringar. Kopiera kontoutdraget i internetbanken och klistra in i Bokio.

Det importerade datumet från en bankimport blir nu satt till betaldatum och inte fakturadatum för företag med fakturametoden.

Exportera underlag

Tidigare gick det för vissa företag inte att exportera bokförda underlag. Detta går nu att göra under Inställningar -> Exportera underlag för alla företag.

Egen skattesats på anställda

Tidigare gick det inte att redigera egenskattesats när man gjorde det under menyalternativet Anställda. Det är nu åtgärdat, likaså att det går att ange en skattesats med decimaler. T.ex. 33,1 %.

Representation 60 kr

Vid bokföring av representation blir numera max 60 kr avdragsgillt och resten bokfört som icke avdragsgillt.

Mindre buggfixar

 • Manuell bokföring blir nu rätt när man bokför med två rader som har samma konto.
 • Bokför som faktura där fakturadatum och betaldatum är på olika räkenskapsår.
 • En egen rad i balansrapporten med Beräknat resultat.
 • Validering i bokföringen så att betaldatum inte kan vara innan fakturadatum
 • Utländska kunder kräver numera inte ett organisationsnummer i faktureringen.
 • Upplåsning av bokslut som gjorts först automatiskt och sedan manuellt annullerar inte verifikat två gånger längre.
 • Registrering av betalning på verifikat registrerade som intäkt är tillbaka under Bokfört -> Klicka på verifikatet -> Betalning.

Vad kommer sen?

Vi håller nu på att jobba med flera saker som förhoppningsvis ska förenkla för er företagare.

 • Semesterdagar ska räknas ut automatiskt så att de räknas ned när en anställd tar ut semester samt räknas upp beroende på intjänade dagar.
 • Vi håller på att förbättra bankimporten så att man enkelt ska kunna koppla bankrader mot redan uppladdade verifikat, fakturabetalningar, leverantörsfakturor, tidigare bokförda verifikat. Med i bästa fall ett klick ska det t.ex. gå att pricka av sina fakturor.
 • Import av kunder, artiklar och anställda. Detta är mycket värdefullt ifall man har mycket data som man vill flytta över från ett annat system.
 • Förbättring av den artificiella intelligens som finns för att välja rätt bokföringsmall i den moderna bokföringen-
 • Förbättrat flöde och funktionalitet för import av tidigare bokföring.
 • Utläggshantering
 • Att kunna bokföra betalning av löner och skatt separat.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser