Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Ny mailtjänst för säkrare leverans av e-post

Ny mailtjänst för säkrare leverans av e-post

I Bokio finns ett antal funktioner där e-postmeddelanden skickas direkt till kunder och anställda. Det är högst angeläget att dessa levereras på ett säkert sätt och även dyker upp snabbt i mottagarens inbox. 

Byte av mailtjänst till Postmark

Den mailtjänst som vi tidigare använt har både från vår och er användares sida inte upplevts som tillräckligt tillförlitlig. E-postmeddelanden har inte levererats tillräckligt snabbt och alltför ofta även hamnat i skräppost eller blivit kategoriserade som "Kampanjer" eller "Låg prioritet". Detta har ibland medfört att användare inte lyckats registrera konto hos Bokio samt att fakturor inte upptäcktes av kunder då de hamnade i skräpposten.

Vi har nu bytt till mailtjänsten Postmark som vi har en stark tro ska lösa dessa problem. Enligt dem ska leveranstiden för ett e-postmeddelande vara väldigt kort.

Tid till inbox i Postmark

Tid till inbox i Postmark

Se öppnade och misslyckade leveranser av fakturor

Redan idag kan du nu se om en kund öppnat e-postmeddelandet för en faktura som är skickad via Bokio. Du kan även se om vi har misslyckats med att skicka fakturan, tex att mottagares mailbox var full eller om e-postadressen inte fanns. Den här informationen går att hitta under Leveranshistorik inne på fakturan.

Det skickas även ut ett mail till din egen e-postadress om en faktura inte kunnat levereras.

Leveranshistorik av fakturor i Bokio

Fler förbättringar gällande leverans av e-post

Vi kommer jobba ännu mer med att förbättra leveransen av fakturor, lönespecifikationer och andra e-postmeddelanden. Det ska bli lättare för er som företagare att se vad som har levererats respektive inte kommit fram och om t.ex. en kund eller anställd har öppnat eller klickat i e-postmeddelandet.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser