Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Mackulera faktura

Makulera faktura - vad betyder det att makulera en faktura?

Som företagare hanterar man många fakturor regelbundet. Förr eller senare är det inte ovanligt att det uppstår ett fel i en faktura. Vid ett sånt tillfälle kan det vara bra att veta hur man åtgärdar misstaget, att makulera fakturan kan i vissa fall vara rätt väg att gå. I denna artikel går vi igenom vad det innebär att makulera en faktura.

Vad innebär det att makulera en faktura?

Att makulera en faktura är ett vanligt sätt att åtgärda en felaktig faktura. Man skulle kunna beskriva en makulerad faktura som en ogiltigförklarad faktura. Om du hamnar i en situation där du har skickat en kundfaktura och kunden påpekar att fakturan innehåller någon felaktig information kan du makulera fakturan. Då ses fakturan som ogiltig och du kan då skicka en ny faktura till kunden där du har rättat till misstaget.

Du kan bara makulera en faktura om det är den senaste fakturan du har skapat och den inte har blivit betald och bokförd, annars riskerar du att förstöra din obrutna serie av fakturanummer. Du kan alltså aldrig makulera en faktura om du har skickat andra fakturor efter den.

Vad är en makulerad faktura?

En makulerad faktura är alltså en faktura som av någon anledning har blivit ogiltigförklarad. Det kan vara att du själv märker att något i innehållet inte stämmer överens med den levererade varan eller tjänsten, eller att kunden återkopplat med att det var något i fakturan som inte stämmer.

Att makulera fakturan kan jämföras med att ändra status på fakturan från pågående till ogiltig. Den makulerade fakturan raderas alltså inte från ditt faktura- eller bokföringssystem, men utgör inget underlag för redovisningen.

Varför kan man inte radera en faktura?

Det finns flera skäl till varför man inte bara kan radera en faktura. När man redovisar sina fakturor ska de vara numrerade efter fakturanummer i en obruten serie. Om du bara skulle ta bort en faktura skulle den här sekvensen bli ofullständig.

Dessutom är det en god redovisningssed att vara tydlig och transparent i sin bokföring. Det är därför lämpligare att kreditera eller makulera en faktura snarare än att radera den.

Så krediterar du en faktura i Bokio.

Vad är det för skillnad mellan en kreditfaktura och makulerad faktura?

En kreditfaktura är en faktura som utfärdas för att korrigera ett fel på en ursprunglig faktura eller för att återbetala en kund för en returnerad vara. Den har ett negativt värde och motsvarar ofta den ursprungliga fakturans belopp, vilket nollställer skulden. En kreditfaktura kan också motsvara delar av en ursprunglig faktura.

Läs mer om kreditfaktura.

En makulerad faktura, å andra sidan, är helt enkelt en ogiltigförklaring av den ursprungliga fakturan. Du kan bara makulera fakturan om mottagaren inte har hunnit genomföra betalningen än. Om kunden redan har betalat ska du istället skicka en kreditfaktura.

Hur hanteras en makulerad faktura i bokföringen?

Även om en faktura har blivit makulerad är det viktigt att den fortfarande går att spåra i bokföringen. Eftersom en makulerad faktura är ogiltig kommer den inte påverka dina inkomster eller resultat, men det ska fortfarande gå att hitta den ursprungliga fakturan. I många fall kan det vara lämpligt att lämna en kommentar för att förklara varför fakturan makuleras. När du sedan skapar den nya fakturan ska den bokföras som en helt ny transaktion.

Sköt din fakturering i Bokio

Att bokföra och fakturera i samma program gör många av dina administrativa processer enklare. Om du exempelvis använder Bokio Företagskonto så kopplar Bokio automatiskt ihop betalningen från din kund ihop med din faktura, allt du behöver göra är att godkänna konteringen!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser