Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Ladda elbil skattefritt på jobbet

Nu kan du ladda din elbil skattefritt på jobbet - allt du behöver veta om den nya lagen!

Det har tidigare varit en skattepliktig förmån att ladda sin elbil vid sin arbetsgivares laddstation. För att främja användandet av laddbara fordon har nu regeringen beslutat att det är helt skattefritt att ladda bilen på jobbet!

Vad innebär den nya lagen?

Den nya förändringen i inkomstskattelagen innebär att det under perioden 1 juli 2023 - 30 juni 2026 är tillfälligt skattefritt att använda laddel från arbetsplatsen för att ladda sitt elfordon.

Tidigare har det klassats som en drivmedelsförmån och är något som du behöver förmånsbeskattas för. Men nu är det alltså gratis för den anställde att ladda sin elbil på jobbet.

När träder lagen i kraft?

Skattefriheten för förmån av laddel börjar gälla den 1 juli 2023.

Förutsättningar för att ta del av skattefri el

För att omfattas av den nya lagen råder vissa förutsättningar som behöver uppfyllas. Nedan beskriver vi allt du behöver veta för att du ska kunna njuta av en skattefri elladdning!

Laddningspunkt

En laddningspunkt är ett uttag som är särskilt anpassat för att du kunna ska ladda ett fordon, det kan exempelvis röra sig om laddboxar eller laddstolpar.

För att du ska kunna få skattefri elladdning måste laddningspunkten tillhandahållas av arbetsgivaren. Det betyder att arbetsgivaren har ansvaret över elkostnaderna som uppkommer vid laddningspunkterna, det spelar ingen roll ifall arbetsgivaren hyr parkeringsplatsen eller äger den.

Du kan bara ladda ditt fordon vid laddstationer som är i direkt anslutning till din arbetsplats. Om din arbetsgivare exempelvis skulle råka ha laddningspunkter på andra ställen än just din arbetsplats kan du alltså inte ladda ditt fordon på de laddstationerna och undvika förmånsbeskattningen.

Om du exempelvis har en elbil som förmånsbil är det alltså bara laddningarna i anslutning till arbetsplatsen som är skattefria; om du laddar hemma eller om du är ute på kundmöten kan du inte ladda på valfri laddstation och skicka in kvittot för laddningen.

För att du ska kunna ta del av skattefriheten av elladdning av fordon kräver det även att ditt kontor inte ligger i din bostad. Personer som har kontor hemma kan alltså inte ladda skattefritt. 

Vilka fordon kan man ladda skattefritt?

De fordon som är skattefria att ladda är:

  • Personbil klass 1
  • Lätt lastbil
  • Motorcykel
  • Moped
  • Cykel
  • Elsparkcykel

Fördelar med den nya lagstiftningen

Innan har man kunnat få drivmedelsförmån för eldrivna bilar. Det innebär kortfattat att din arbetsgivare betalar för drivmedlet, i det här fallet elen, medan arbetstagaren betalar skatten för drivmedlet.

Jämfört med bensin eller diesel är det aningen krångligare att beräkna priset för en elbils drivmedelskostnad. Antingen krävs det tekniska lösningar som spårar elförbrukningen eller flertalet manuella rutiner och uträkningar. Det gör inte saken enklare att marknadspriset för el varierar mycket under dygnets timmar, vilket gör att man behöver ha koll på elpriset just under varje laddningstillfälle.

Den nya skattefriheten innebär därför att arbetsgivaren slipper spåra elkostnad nitiskt och betalar helt enkelt för elen som laddstationerna förbrukar. Enklare för arbetsgivaren och billigare för den anställde!

Enskilda firmor omfattas inte

Förmånen av laddel till vissa fordon gäller tyvärr inte för enskilda firmor.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser