Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Hur kan du som företagare tänka kring omvärldsläget?

Hur kan du som företagare tänka kring omvärldsläget?

Problem i leveranskedjor, råvarubrist samt ökade el- och drivmedelspriser har lett till en orolig världsekonomi, med tilltagande inflation och höjda räntor. Vi befinner oss i en turbulent tid där det är lätt att känna osäkerhet. I den här artikeln ger vi därför tips om hur du som företagare kan tänka kring osäkerheten som råder.

Pris- och konjunkturkänslighet

Det är viktigt att du har koll på hur pris- och konjunkturkänslig din bransch är. Erbjuder du en produkt eller tjänst som kunderna kommer fortsätta att använda sig av även om tiderna blir sämre, eller kommer du att behöva anpassa ditt erbjudande?

Hur konjunkturkänslig din verksamhet är kommer även att påverka hur priskänsliga dina kunder kan komma att vara i fall du behöver höja dina priser på grund av ökade kostnader.

Om du säljer en produkt eller tjänst som dina kunder är i stort behov av, kommer de att vara beredda att betala mer för den. Om du däremot verkar i en konjunkturkänslig bransch kan prishöjningar få stor påverkan på din efterfrågan.

Planera långsiktigt

Under en lågkonjunktur kan det bli spänt i både samhället och ekonomin. I sådana lägen är det lätt att bli reaktiv om du inte har en långsiktig plan att följa.

Det är givetvis bra att göra de nödvändiga justeringar som ser till att ditt företag klarar tuffare tider. Med det sagt är det också viktigt att komma ihåg att konjunkturen så småningom kommer att vända till högkonjunkturen igen. Har du då enbart anpassat verksamheten efter lågkonjunkturen finns det risk för att ditt företag halkar efter dina konkurrenter.

Att ha en långsiktig plan och våga hålla sig till den minskar även risken att ta förhastade beslut som kan slå tillbaka vid ett senare tillfälle. Genom att planera långsiktigt ger du ditt företag möjlighet att växa och utvecklas under tuffare tider, och dessutom stå bättre rustad att växla upp när konjunkturen väl vänder.

Se över dina avtal

När räntorna och priserna på råvaror går upp är det bra att se över dina avtal – både från leverantörer och till kunder – för att inte stå med ökade kostnader samtidigt som intäkterna minskar.

Se därför över dina lokal- och leverantörsavtal och se om du kan binda avtalen under en tid framöver för att undvika att priserna för dem höjs. Även om det inte skulle var möjligt att binda avtalen ger det dig en överblick över vilka potentiella kostnadsökningar du kan drabbas av, och du kan då budgetera för dessa.

På motsvarande sätt bör du inte låsa priserna till dina kunder i för stor utsträckning för att ge dig själv möjligheten att kunna öka priserna om dina kostnader ökar.

Lager och likviditet

Det är alltid bra som företag att ha en stark likviditet för att kunna betala skulder på kort sikt. I tider av lågkonjunktur är det dock extra viktigt att ha en buffert ifall du drabbas av ökade kostnader.

Så gör du en likviditetsbudget!

För dig som har ett lager är det ett bra tips att se över laget. Om du har möjlighet kan det vara ett bra läge att fylla på lagret lite mer än vad du i vanliga fall hade gjort. På så vis kan du vara säker på att du har tillgång till produkter eller komponenter som eventuellt kan ta slut hos leverantören, samt skjuta på att ditt företag drabbas av eventuella prishöjningar i leveranskedjan.

Marknadsföring

Många företag väljer att dra ner på marknadsföringen när det är lågkonjunktur när de drar ner på kostnader i allmänhet. Medan det kan se bra ut med minskade utgifter på kort sikt, behöver det inte betyda att det gynnar ditt företag i längden.

Om du istället väljer att satsa ytterligare på marknadsföringen när dina konkurrenter skär ner på den har du möjlighet att istället öka din försäljning och ta ytterligare marknadsandelar. Något som inte bara kommer gynna ditt företag för stunden, utan även genom att du får ett försprång när konjunkturen vänder upp.

Ta tillfälle att justera verksamheten

När ekonomin i samhället är på topp är det lätt att se mellan fingrarna på sådant som inte riktigt fungerar eller presterar på nivån som det var tänkt. En lågkonjunktur kan därför vara ett tillfälle då det blir enklare att göra sig av med, eller avveckla, delar av verksamheten som inte går lika bra som planerat.

Genom att göra det kan du få mer tid och resurser att lägga på delar av verksamheten som är mer lönsamma. Det kan även vara ett bra tillfälle att diversifiera verksamheten i företaget för att hitta nya intäktskällor och för att sprida dina risker.

Behöver ditt företag hjälp med finansiering?

Slipp välja mellan smidigt och prisvärt lån! Tillsammans med Froda har vi tagit fram ett erbjudande med upp till 10% rabatt på redan marknadsledande villkor. Med Froda får du tillgång till finansiering till lägre pris och bättre villkor – på en bråkdel av tiden och krånglet jämfört med den traditionella banken. Du kan när som helst lösa lånet kostnadsfritt eller utöka vid behov.

Läs mer om erbjudandet!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser