Villkor för tävlingar

Detta är regler och villkor gällande Bokios tävlingar som publiceras på www.bokio.se, Bokios Instagram, Bokios LinkedIn, Bokios Youtube och Bokios Facebook. När du deltar i Bokios tävlingar godkänner du dessa regler och villkor.

 

Allmänna regler

Tävlingen organiseras av Bokio Group AB (org. nr 556873-7877), “Bokio”.

Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att kunna delta i våra tävlingar.
Anställda och uppdragstagare hos Bokio samt deras familjemedlemmar eller andra personer som hjälpt till med att organisera tävlingen kan inte delta i tävlingar från Bokio.

De specifika villkor som gäller för respektive tävling anges i tävlingsinlägget som publiceras av Bokio i relevant kanal, t.ex. sociala medier eller på www.bokio.se (”Tävlingsinlägget”). I Tävlingsinlägget anges även det pris du kan vinna.

Tävlingen pågår till och med det datum som anges i Tävlingsinlägget och tävlingsbidrag som är Bokio tillhanda först efter detta slutdatum ingår inte i tävlingen.

Tävlingsvillkoren gäller i den mån inget annat har angetts i ett särskilt Tävlingsinlägg (definierat nedan). Vid skiljaktigheter mellan ett Tävlingsinlägg och dessa tävlingsvillkor ska

Tävlingsinlägget gälla framför tävlingsvillkoren.

Bokio tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

 

Särskilt för tävlingar i sociala medier

Om tävlingen publiceras i sociala medier är denna inte på något sätt sponsrad, stödd eller
administrerad av eller knuten till den valda sociala mediekanalen, t.ex. Facebook eller Instagram.

För att kunna delta i tävlingen måste du ha en öppen profil. Din sociala medie-profil måste också vara skapad i enlighet med respektive plattforms villkor. Exempelvis måste du ha en fullständig version av Instagram/Facebook. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy.

Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Bokio. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Bokio får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt inom Bokios normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 

Hur utses vinnaren?

Om inte annat anges i Tävlingsinlägget utses vinnaren av en jury utsedd av Bokio. Juryns beslut kan inte överklagas.

När vinnaren är utsedd kommer denne att presenteras på det datum och på det sätt som anges i Tävlingsinlägget. Vi kommer även kontakta vinnaren via direktmeddelande till dennes användarprofil om tävlingen sker i sociala medier.

Samtliga priser är personliga och kan inte överlåtas till annan. 

Skatt på tävlingsvinster

Vinnaren av tävlingen kan vara skattskyldig för vinsten. 

Om du har fått en tävlingsvinst som du ska betala skatt på kommer Bokio att lämna uppgift om värdet på vinsten till Skatteverket. En tävlingsvinst deklareras vanligen av vinnaren som inkomst av tjänst. 

Vinnaren ansvarar för skatter och avgifter på vinsten. 

Rätt att använda ditt namn och din bild

Genom att delta i tävlingen godkänner du följande:

Du ger Bokio en icke-exklusiv, royaltyfri och världsomspännande rätt att, utan någon kompensation till dig, använda dina godkända bilder för marknadsföring i våra digitala kanaler (t.ex. Instagram, Facebook, LinkedIn, nyhetsbrev och på www.bokio.se). Denna rätt inkluderar bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra, dela och redigera dina godkända bilder.

Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor ger du dessutom oss tillstånd att använda ditt namn och din bild, utan någon kompensation till dig, för marknadsföring i våra kanaler enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till dina bilder och att du har tillstånd från alla personer som visas på bilderna till medverkan i reklamsammanhang för oss. Dessutom intygar du att vår användning av dina bilder inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon lag. Du åtar dig vidare att hålla oss skadeslösa från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part) i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

I samband med tävlingen kommer vi att behandla dina personuppgifter. De uppgifter som du lämnar om dig själv kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen, identifiera identitet och ålder och att tillkännage vinnare, samt för användningen av din bild vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Bokio och våra tjänster. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. I samband med publicering av tävlingens vinnare kan personuppgifter komma att publiceras i Bokios kanaler, till exempel på www.bokio.se, Facebook, Instagram och LinkedIn.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Frågor om våra tävlingar

Om du har frågor om tävlingen eller om du vill ta tillbaka ditt godkännande till att vi delar din bild kan du kontakta Bokio via mejl support@bokio.se. Ange vilken tävling som dinfråga rör så att vi enklare kan hjälpa dig.