Konsolidering

Definition:

Konsolidering kan syfta på två olika saker: antingen ett begrepp som handlar om hur olika bolag slås ihop i en koncernredovisning. När man pratar om konsolidering i aktiesammanhang syftar man på en aktie som inte befinner sig i en trend.

Vad betyder konsolidering?

Ordet i sig kommer från latinets "consolidare" och betyder ungefär att förstärka eller förbättra strukturen. Den här betydelsen ligger i likhet med ordets svenska betydelse, särskilt när det kommer till konsolidering när man talar om koncerner.

Konsolidering av bolag

Att slå ihop två eller flera bolag till en enhet kallas för att konsolidera bolag. Då är inte längre varje enskilt bolag ansvariga för sina skulder och tillgångar – utan dessa slås ihop med de andra bolagens skulder och tillgångar.

När en koncernredovisning skapas slår man alltså samman de ekonomiska rapporterna från varje enskild bolag till en och samma koncernrapport.

Konsolidering kan ske när två eller fler dotterbolag går ihop med huvudbolaget eller när ett nytt bolag förvärvas till koncernen. Att konsolidera bolag brukar vara ett sätt att stärka ställningen i företagen, eftersom varje bolag blir mindre sårbart vid tuffare tider.

Konsolidering bland aktier

När man pratar om konsolidering i aktiesammanhang betyder det att en aktie befinner sig i ett tillstånd där den varken går upp eller ner. När aktiekursen inte följer någon tydlig trend brukar man säga att aktien konsoliderar.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?