Holdingbolag

Definition:

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag driver ingen egen verksamhet, utan syftet är att äga aktier i andra företag, eller helt äga dotterbolag. Syftet med att driva ett holdingbolag är att uppnå skattemässiga fördelar, och där är holdingbolaget ibland en nödvändig del av strukturen.

Skydda vinster

Om ett företag har jobbat upp en vinst finns det alltid en risk i att låta kapitalet finnas kvar i verksamheten. En plötslig lågkonjunktur, inflation eller annan oförutsedd händelse kan inträffa som äter upp företagets pengar. Om företaget skulle gå i konkurs ryker även all dess tidigare vinst.

Om de tidigare årens vinster är förflyttade till holdingbolaget finns pengarna kvar i koncernen, även om ett rörelsedrivande företag skulle gå i graven.

När ett företag säljs

Om du ska sälja ditt företag finns det fördelar att sälja via ett holdingbolag. Om priset på ditt företag överstiger ditt utrymme för att ta utdelning betyder det att din inkomst inte längre beskattas som inkomst av kapital, utan som inkomst av tjänst. Detta innebär att du inte kan utnyttja de skattemässiga fördelarna med att ta utdelning.

Om ett holdingbolag äger aktierna i ett rörelsedrivande dotterbolag som ska säljas kan affären under vissa förutsättningar vara helt skattefri. Pengarna kan sedan användas till exempelvis starta en ny verksamhet eller finansiera ett annat rörelsedrivande företag inom samma koncern.

Bilda en koncern

Om du som fysisk person äger flera företag kallas det för oäkta koncern. Om företagen ägs av ett holdingbolag istället blir det en regelrätt koncern och det finns flera fördelar att hämta. Exempelvis kan du i vissa fall låna kapital mellan olika dotterbolag.

En annan fördel med att ha en koncern är att dotterbolagen kan lämna koncernbidrag (överföring av inkomst utan krav på motprestation) till andra företag. På så sätt går det att jämna ut resultatet mellan olika företag och få skattemässiga fördelar.

Hur startar man ett holdingbolag?

När du startar holdingbolag går till väga på samma sätt som du gör när du startar aktiebolag. Du behöver ett aktiekapital på minst 25 000 kronor och går igenom samma administrativa process som när du startar aktiebolag. När du beskriver vad företaget ska bedriva för verksamhet i bolagsordningen skriver du att holdingbolaget ska äga aktier eller andelar i andra företag.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.