Hjälp med överföring /flytt från annan bank

För att underlätta för dig att byta bank har Svenska Bankföreningen, tillsammans med sina medlemsbanker,
tagit fram gemensamma rutiner för bankbyte. När du aktiverat ditt Bokio Företagskonto kan du därav få hjälp att avsluta tidigare bank. 

Om du önskar byta från din tidigare bank till Bokio Företagskonto så kan du få hjälp med det. Det första du gör är att aktivera ditt Bokio Företagskonto. När detta är genomfört och du fått tillgång till ditt kontonummer skickar du en begäran om överföring/flytt från en annan bank till ditt Bokio Företagskonto. 

Begäran skickas genom att du fyller i följande blankett som du sedan mailar till: 

hej.bank@svea.com

Blanketten behöver inte signeras utan Svea kommer att skicka ut den för digital signering när de fått in den. När blanketten är signerad kommer det göras ett manuellt överföringsuppdrag som ska skickas i original till avslutande bank för hantering – något som brukar ta en till två veckor. 

Vid generella frågor kan ni nå oss på support@bokio.se.