Hur fungerar Bankimport?

Med Bokios manuella bankimport loggar du in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Vi låter sedan datorn analysera det åt dig och läsa ut datum och summor. Du kontrollerar sedan som vanligt och godkänner för att bokföra de olika händelserna. Du som använder fakturametoden kan dessutom ställa in fakturadatum på de fakturor du betalt så att även detta kommer in på rätt sätt.

Automatisk bankimport med Bokio Företagskonto

Med Bokio Företagskonto får du ett företagskonto kopplat direkt till Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Du kan genomföra transaktioner såsom att betala fakturor, lön eller utlägg i Bokio, utan att byta flik eller logga in på din bank. Tar du betalt med företagskontot så får du även automatisk avprickning och bokföring av dina kundfakturor!

Du får även ett Mastercard betalkort kopplat till ditt företagskonto. Alla transaktioner på företagskortet synkas automatiskt till ditt Bokiokonto vilket innebär att du slipper att klippa och klistra i den manuella bankimporten.

Kom igång med Bokio Företagskonto!

 

Manuell bankimport

1. Kopiera från banken

Logga in på din internetbank och kopiera de rader du vill importera till Bokio. Ctrl+C på PC och ⌘+C på Mac. För att rader och kolumner ska kunna läsas av i Bokio kan det ibland krävas att man först klistrar in utdraget i tex Excel för att justera och rätta till tabellen. Att kopiera direkt från en PDF-fil brukar vara svårt för systemet att läsa av. Tänk på följande:

  1. Datumformatet måste vara ÅÅÅÅ-MM-DD (ÅÅ-MM-DD fungerar ej)
  2. Alla rader måste vara ifyllda. Kolumnen för "Meddelanden" finns ofta inte med på alla kontorader. Detta går att lösa genom att till exempel fylla i med ett bindestreck.
  3. Avgränsare för tusental får inte vara aktiverat

 

2. Klistra in i Bokio

Du når bankimporten på samma sätt som när du ska bokföra. Bredvid knappen Ladda upp längst upp i vänstermenyn kan du klicka på pilen och därefter Importera från bank.

Du kan också gå in på Bank och skattekonton under Bank och välja att Importera från bank.

Översikt Bank och skattekonton

Välj därefter vilket konto importen gäller, tex Företagskonto (1930) eller Plusgiro (1920). Det konto du väljer här kommer bli det konto bankraden sedan bokförs på.

Klistra in raderna (Ctrl+V på PC och ⌘+V på Mac) och klicka på Nästa. Är det så att Bokio inte kan läsa tabellen kommer vi varna för det här.

Klistra in från bank

Här finns även ett exempel som visar hur formatet på utdraget bör vara. Klicka på Titta på ett exempel. Skulle Bokio inte kunna läsa in raderna finns det några åtgärder du kan göra. Vi brukar rekommendera att man först klistrar in i Excel för att justera eventuella ojämna kolumner. Därefter brukar det gå bra att lägga in i Bokio. Om det mot förmodan ändå inte skulle gå så hjälper vi dig.

 

3. Checka av kolumner

Se över så att kolumnerna stämmer överens med rubrikerna "Datum", "Meddelande" och "Belopp". Gör det inte det kan du redigera detta och välja att ignorera en kolumn. Välj i så fall Nej, ändra kolumner.

Kontrollera kolumner

Justera genom att ändra i respektive kolumn. När du är klar klicka på Använd nya kolumner.

Justera kolumner

För att importera bankraderna klickar du på Ja, importera.

Bankraderna har lagts till

Går du till Visa konto så kan du se de importerade bankraderna (samt historik på tidigare importerade bankrader på det kontot)

Importerade bankrader

 

Nästa steg är att matcha bankraderna mot befintliga verifikat eller sparade kund- och leverantörsfakturor. Läs mer här om automatisk matchning av kontoutdrag.

 

Läs mer