Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Nyheter och förbättringar i Bokio 22 augusti

Nyheter och förbättringar i Bokio 22 augusti

Det senaste nyheterna är framförallt förbättringar på nya bokförtsidan och att några nya funktioner nu aktiveras för alla användare. Dessa har legat som beta-funktioner som användaren själv kan välja att aktivera. Nu har vi tagit åt oss er feedback, arbetat med att utveckla och förbättra och släpper nu några av de nya funktionerna till samtliga användare. Detta gäller de nya sidorna för Resultatrapport, Balansrapport, Huvudbok och Bokslut. Resterande ligger kvar som beta-funktioner och går att aktivera och avaktivera inne på Inställningar.

Vi läser alla kommentarer från när ni avaktiverar beta-funktionerna men ibland kan det vara svårt att förstå exakt vad som var fel. Så var gärna lite övertydliga så hjälper ni oss att snabbare bygga Bokio bättre för er.

Förbättringar på nya bokförtsidan

När man avaktiverar en beta-funktion i Bokio (Inställningar → Beta-funktioner) så kan man numera skriva en kommentar till oss varför man väljer att avaktivera den. Vi fick mycket bra feedback från er användare om sidan “Bokfört” och har nästan fixat alla av dem. Återstående punkter är bland annat att flera föredrog att detaljerna på verifikatet visades i listan istället för en modal som det gör i de nya versionen. Vi kollar på om vi ska fixa detta, speciellt eftersom det fanns flera väldigt bra argument till varför det var bättre innan.

Underlaget kan nu även i den nya versionen laddas ner. En förbättring är att det även går att ladda ner samtliga sidor av underlaget, det gick inte i den gamla versionen. Om du inte ser nedladdnings-knappen på en extrasida beror det på att den är en del av en PDF-fil. Då kan du hämta hela PDF-filen genom att klicka på knappen på underlagets första sida.

Alla sidor, förutom den första, som inte är PDF-sidor kan nu både roteras och raderas. Som i den gamla versionen kan du fortfarande inte ta bort / koppla bort den första filen (sidan) men det är något vi kommer att förbättra.

 

En annan förbättring på bokförtsidan är att sökningen ska uppdateras direkt när du skriver. Du kan nu även söka efter datum. Ett liten produktivitets-tips här är att du istället för att byta till januari i periodväljaren kan göra det med sökning, skriv t.ex 01- i sökfältet så får du allt för januari men kanske några extra verifikat.

Listan kan nu också sorteras på verifikatnummer, datum och summa i båda riktningarna. Du ändrar detta genom att klicka på rubrikerna. Tidigare var sorteringen knuten till om du grupperade verifikaten eller inte, men nu har du mer flexibilitet plus att många inte förstod hur det hängde ihop tidigare.

En annan feedback vi fick var att det i mobilen var svårt att se om det fanns underlag eller inte. Nu kan du se en ikon på de verifikat där det finns.

Du kan nu även ladda ner alla verifikat som en tabb-separerad CSV fil. Du gör detta vid valet för att hämta ner en PDF. Detta är användbart för dig som vill kunna göra lite djupare analyser då du får med alla transaktionerna.


För att öppna filen i t.ex Excel så laddar du först ner filen, öppnar Excel och väljer att öppna filen därifrån. Sedan gör du dessa inställningar.

När du sedan har gjort importen kommer du behöva välja formatering på framförallt datumkolumnen. Men efter det är det fritt fram att filtrera, sortera, gruppera, plotta och analysera bäst du kan utifrån din behov.

Ett litet förtydligande är att kolumnen "Is canceled" motsvarar om "Visa inaktiva" i gränssnittet. Dessa inaktiva är verifikat som inte längre räknas i din bokföring eftersom detta verifikat annullerar eller blir annullerat av ett annat verifikat.

Fixade buggar på bokförtsidan:

 • Sidan kraschade för brutna år
 • Sidan var långsam för företag med många verifikat
 • Att välja månad fungerar nu ordentligt

Bättre sök när du skapar fakturor

När du lägger till en rad på faktura kan du nu söka på produktkoden igen. 

Du kan även söka efter organisationsnumret när du väljer kunden för fakturan. 

Bättre titel på mail med fakturor

När du skickade en faktura via e-post var ämnet alltid detsamma. Nu kommer det stå om det är en kreditfaktura, påminnelse eller normal faktura. Det är också ändrat till att inkludera fakturanummer för att göra det enklare för dina kunder att hitta rätt faktura. 

Förändringar på rapporter

För Resultatrapport, Balansrapport och uvudbok har vi minskat höjden på raderna så att antalet rader som syns på skärmen blir fler. Detta för att ni ska få en bättre överblick.

I balansrapporten har ett problem med att rapporten inte uppdaterades när man bytte period fixats.

Alla företag kommer numera ha de nya rapporterna och det kommer inte gå att aktivera de gamla rapporterna. Det kostar oss mycket tid att ha flera versioner igång samtidigt och vi lägger hellre den tiden på att ta oss framåt.

Bokslut

Alla företag kommer numera ha nya boksluten. Dessa kommer säkerligen förbättras mer inför boksluts-säsongen 2019. 

Attestering

Attesteringen kan nu nås även om användaren har bokföringsrättigheter. Förstavalet kommer vara att bokföra i det läget men nu finns alltså även möjligheten att även attestera.

Attesteringen ändras också till att vara på sin egen sida. Där får du får mer information om kvittot. Detta är särskilt användbart om du attesterar utgifter då du kan se all information som den anställda fyllde i.

Tips!
Vill ni jobba med attestering i Bokio så görs det genom att man tar bort rättigheten att attestera från alla användare som inte ska ha detta. För en användare med attesteringsrättighet så attesteras nämligen underlaget när det laddas upp automatiskt.

Man kan sedan välja om det ska attesteras av den som bokför, användaren har både attesterings- och bokföringsrättigheter. Eller om man ska dela på de två ansvaren till två användare.  

Fixade buggar i bokföringen

 • Bokför nästa knappen fungerar igen
 • Bakåtknappen fungerar igen  

Förbättringar i närtid

 • Vi fokuserar mycket på att få alla betaversioner till skarpt läge. Målet är att att inom två veckor kunna aktivera bokfört, leverantörsfakturor, bokföra och Att göra för alla kunder. Det sinkar oss att ha flera versioner igång och vi vill kunna gå vidare till intressanta projekt vi har på gång. På dessa har vi ett antal kommentarer från er som har testat dessa som vi antingen vill bekräfta är löste eller se om vi kan lösa.
 • Viktiga datum från Skatteverket kommer snart finnas för ditt bolag i Bokio. Troligen till nästa release om två veckor.
 • Vi håller på och testar en ny version av logiken för att läsa ut summa och datum från kvitton och fakturor som verkar mycket lovande.
 • Vi kommer så snart betaversionerna är fixade se till att bygga så att det är enklare att fixa fel i bokföringen. Då kommer ni även kunna "kopiera" ett verifikat vilket är användbart om man har exakt samma sak som händer ofta. Detta är lite av en quickfix tills vi har en bättre lösning på det men fås nästan gratis när vi gör fixa fel.
 • När detta är gjort kommer vi se till att det blir enklare att hitta vad det är som inte stämmer mellan banken och bokföringen.
 • För utläggsfunktionen så jobbar vi på att göra det enklare att aktivera och komma igång med denna.
 • En ny version av lön som kommer bli ett fantastiskt stort lyft håller just nu på och designas.
 • Vi siktar även på att förbättra några av våra interna system för att göra det enklare att få ut fler mallar och liknande.
 • Kunna ladda upp flera underlag samtidigt

Vi har även lite andra saker på gång men som vi i dagsläget håller på och undersöker intresset för. Troligen kommer ni se en hel del fokus på faktura framöver och då framförallt förbättringar för de som skickar många fakturor. 

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser