Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Nya LAS reglerna 2022

Nya LAS reglerna 2022 – det innebär regeländringarna för dig som arbetsgivare

LAS, lagen om anställningsskydd, är välkänd av många men i år är det dags för en uppdatering av regelverket. Riksdagen beslutade om ändringarna i juni och den 1a oktober börjar nya LAS reglerna för 2022 tillämpas. I den här artikeln tar vi upp de viktigaste förändringarna i nya LAS och hur de påverkar dig som småföretagare.

Mer förutsägbarhet för dig som arbetsgivare

Syftet med nya LAS är ett anpassa arbetsmarknaden efter samhället, med förbättrad flexibilitet och bättre trygghet för anställda. Många av åtgärderna syftar till att göra det lättare för arbetstagare att komma in på arbetsmarknaden och få en trygg anställning.

För dig som arbetsgivare innebär det även vissa förbättringar som sänker tröskeln och minskar riskerna med att anställa. Du får större möjlighet än tidigare att kringgå LAS turordningsregler vid arbetsbrist och det blir lättare att säga upp personal som missköter sig.

Allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning

Den här förändringen är tänkt att öka tryggheten för visstidsanställda. Om du har haft en visstidsanställd i nio månader ska denna få förtur till en ny anställning, i gamla LAS var motsvarande period 12 månader.

Om du har haft en visstidsanställd som har jobbat sammanlagt 12 månader eller mer under en femårsperiod övergår detta kontrakt till en tillsvidareanställning. Motsvarande period innan regeländringarna var 24 månader.

Lättare att säga upp personal?

Nya LAS ändrar terminologin från "saklig grund" till "särskilda skäl" i samband med att en arbetsgivare säger upp en anställd. Det är svårt att veta hur stor effekt den här skillnaden kommer göra i praktiken, men många juridiskt kunniga spekulerar i att fokus flyttas från den anställdas situation och istället hamnar mer på avtalsbrottet.

Därför kan regelverket eventuellt öppna upp för att det kan bli lättare att säga upp personal som missköter sitt jobb.

En anställning är alltid heltid om inget annat avtalas

En annan viktig sak att vara uppdaterad på när du anställer personal är att utgångspunkten för anställningar alltid är heltid. Om du söker en anställning med mindre sysselsättningsgrad måste detta vara tydligt uttryckt och avtalat, om inget annat är sagt är det alltså alltid heltid som gäller. Om du erbjuder ett anställningavtal som omfattar mindre än heltid har arbetstagaren rätt att få en skriftlig förklaring till varför.

Anställning som upphör vid tvistning

Om det skulle uppstå en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare i samband med uppsägning har arbetsgivaren inte längre någon skyldighet att betala lön efter att anställningen har upphört. När ett ärende tas upp i domstol kan rättsprocessen bli utdragen och tidigare har arbetsgivaren behövt betala lön till den anställda ända fram tills ett domslut har nåtts, även om uppsägningstiden hade passerats under tiden.

I samband med nya LAS förändras det här till fördel för arbetsgivaren. När anställningen upphör är arbetsgivaren inte längre skyldig att betala lön under den pågående rättsprocessen. Om domen faller till fördel för arbetstagaren ska denne få betalt retroaktivt för de månader som inte betalats ut.

Särskilt för småföretag kan en sådan här process bli mycket kostsam, och en tråkig utgift när arbetsgivaren har rätt. Detta medför alltså att det blir tryggare för småföretagare att anställa eftersom riskerna blir mindre.

Inhyrning av personal

Om du har har haft personal på ditt företag som hyrs in via bemanningsföretag innebär nya las-reglerna förändringar som du behöver ha koll på som arbetsgivare. Om en person har varit placerad hos ditt företag sammanlagt två år eller mer, under en period om tre år, ska denne erbjudas en tillsvidareanställning av dig. Detta förutsatt att den anställde har varit inom samma driftsenhet hela perioden.

Om du inte skulle erbjuda en tillsvidareanställning blir du skyldig arbetstagaren motsvarande två månadslöner.

LAS och uppsägning

LAS är ofta förknippad med principen sist in - först ut: de som har arbetat kortast tid på arbetsplatsen får lämna först om det är arbetsbrist. Tidigare fick du som arbetsgivare undanta två anställda från regeln, men i samband med nya LAS får du numera undanta tre anställda.

Detta betyder att om en anställd har utmärkt sig genom sitt arbete kan denne fortsätta sin anställning trots att han/hon var den senaste att bli anställd.

LAS-dagar

LAS-dagar är ett begrepp som syftar på hur länge någon har varit anställd hos ett företag, alltså detsamma som anställningsdagar. LAS-dagar används när man behöver säga upp en anställd på grund av arbetsbrist, där alltså den med minst LAS-dagar blir uppsagd före den mer fler LAS-dagar.

Uppsägningstider och LAS

De nya LAS reglerna påverkar inte de uppsägningstider som finns för anställningar. Det är fortfarande följande som gäller om du säger upp en anställd:

Tid som anställd Uppsägningstid
Mindre än 2 år 1 månad
2-4 år 2 månader
4-6 år 3 månader
6-8 år 4 månader
8-10 år 5 månader
10 år eller mer 6 månader

Om arbetstagaren säger upp sig själv är det alltid en månad uppsägningstid som gäller om inget annat har avtalats.

Kollektivavtal påverkar LAS

Något som är viktigt att tänka på är att LAS reglerna inte gäller på alla arbetsplatser, utan på de som inte har kollektivavtal. För arbetsplatser med kollektivavtal kan särskilda regler gälla, oftast till fördel för arbetstagaren. LAS är alltså det regelverk som man utgår ifrån när det inte finns något förhandlat kollektivavtal på en arbetsplats.

Går du i tankar att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser