Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Bestrida faktura

Bestrida faktura - allt du behöver veta om du ska bestrida en faktura

Ibland händer det att du får en felaktig faktura när du har gjort affärer med ett företag. Eller så har du fått hem en faktura från ett företag som du aldrig har haft att göra med. I bägge fall är det nyttigt att veta hur du gör för att bestrida en faktura. Lär dig allt du behöver veta för att bestrida en faktura i den här artikeln!

Vad betyder det att bestrida en faktura?

Att bestrida en faktura betyder helt enkelt att du formellt protesterar mot en faktura som du anser vara felaktig, och därför inte avser att betala.

Det kan finnas olika orsaker till att du känner anledning att bestrida fakturan, generellt kan man säga att det måste finnas rättsliga och relevanta grunder för att bestrida en faktura. En rättslig relevant grund kan vara:

  • Priset överensstämmer inte med det ni avtalat
  • Varan eller tjänsten uppfyller inte den kvalité som avtalats
  • Innehållet i fakturan är felaktigt

När du bestrider en faktura kan du antingen sätta dig emot hela fakturan eller endast delar av den.

Att bestrida en faktura är en rättighet som både företag och privatpersoner har, och är ett viktigt hjälpmedel för att säkerställa att de avtal som du ingår faktiskt eftersträvas.

Så bestrider du en faktura

Det första du behöver göra för att bestrida en faktura är att skapa dig en uppfattning om vad som har gått fel. Kan det vara så att du har missförstått vad avtalet faktiskt innebar, eller är det utställaren av fakturan som har varit slarvig?

När du har bestämt dig för att bestrida en faktura bör du så snart som möjligt kontakta avsändaren av fakturan för att meddela att du bestrider deras faktura. Det allra bästa är att skicka ett mejl till företaget, där du tydligt och koncist uttrycker din bestridan.

Fördelen med att ta kontakten via mejl är att all kommunikation sparas och i vissa fall senare kan komma att utgöra bevisunderlag vid en tvist. I många fall leder en bestridan till att avsändaren av fakturan inser sitt misstag och helt enkelt skickar en ny faktura, där misstaget har åtgärdats.

Vad ska vara inkluderat när man bestrider en faktura?

Exakt vad som ska vara med när du bestrider en faktura kan påverkas av olika faktorer. I listan nedan tar vi upp punkter som är nödvändiga för att din bestridan ska gå igenom:

  • Ditt namn
  • Kontaktuppgifter
  • Fakturanummer
  • Datum
  • Fakturabelopp
  • En tydlig förklaring till varför du bestrider fakturan
  • Eventuella stödjande dokument, som kontrakt eller tidigare kommunikation

Bestrida faktura mall

Nedan följer ett exempel på hur du skulle kunna formulera dig för att bestrida en faktura.

Göteborg, 1 januari 2023

Till Lurendrejare AB, Storgatan 23

Jag bestrider härmed en faktura med fakturanummer …. fakturan datum…. Med belopp…. kr. Jag bestrider att betala …. kr. Jag anser att fakturan är felaktig eftersom den inte överensstämmer med den offert ni skickade innan ni påbörjade arbetet.

Hälsningar,
Bengt Bengtsson
Abc-gatan 1, 411 00 Göteborg

När ska man bestrida en faktura

Det är bäst att bestrida en faktura så snart du märker att något inte stämmer. Om du väntar för länge kan det bli svårare att få ditt ärende löst, särskilt om det handlar om stora belopp.

Dessutom är det viktigt att bestrida en faktura innan förfallodatumet passerat eftersom du i så fall kan drabbas av påminnelseavgift eller dröjsmålsränta.

Bestrida en faktura från inkassoföretag

Om du får en faktura från ett inkassoföretag som följd av att du bestred den första fakturan bör du gå tillväga på samma sätt: bestrid även den nya fakturan. Normalt sätt ska ett företag inte lämna vidare ärendet till ett inkassoföretag om kunden bestrider en faktura. Om det hur som helst skulle ske, kan du alltså på samma sätt bestrida inkassofakturan.

Bestrida en faktura från Kronofogden

Precis som när det gäller en faktura från ett inkassoföretag så bör du agera på samma sätt om avsändaren är Kronofogden. Många blir rädda när man ser Kronofogdens logga på ett brev, men faktum är att de inte har några extraordinära befogenheter ifall du bestrider fakturan i tid (10 dagar från att du fått fakturan). Så länge du bestrider Kronofogdens krav kan du inte få några betalningsanmärkningar.

Varken Kronofogden eller inkassoföretag är några dömande instanser, vilket betyder att de inte kan besluta huruvida din bestridan går igenom eller inte. De är enbart mellanhänder för att driva in betalningar. Om du meddelar dem att du bestrider betalningen kommer de att vända sig tillbaka till utställaren av den ursprungliga fakturan.

Betala faktura i protest

Om du vill helgardera dig kan du betala en faktura i protest. Det betyder att du i samband med betalningen protesterar, antingen delar av eller hela fakturan. Du gör det då tydligt för utställaren av fakturan att du anser den vara felaktig. Om du tar ärendet vidare har du i så fall möjligt att få tillbaka det belopp som du protesterade mot.

Att betala en faktura i protest kan alltså ses som ett mellanting mellan att bestrida en faktura och att betala den.

Lär dig mer om fakturering

Läs vår fullständiga guide om fakturor och fakturering för att lära dig allt du behöver veta för att kunna sköta ditt företags fakturering på bästa sätt! Om du bokför i Bokio ingår faktureringsprogram helt utan extra kostnad, gör det enkelt och bokför och fakturera i samma program!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser