2019-10-07

Bokio överträffar sina mål för 2021 redan i inledningen av det fjärde kvartalet genom 15 000 betalande användare. Bolaget hade kunnat vara lönsamt redan idag, men väljer att satsa vidare på tillväxt och utveckling.

– Kundtillströmningen till våra prisplaner har varit fantastisk och vi är extremt tacksamma för att våra användare visar oss fortsatt förtroende. Tack vare detta har vi nått position där vi redan idag har möjlighet att välja lönsamhet, säger Viktor Stensson, grundare och VD på Bokio.

Viktor Stensson säger att Bokio kommer fortsätta att satsa på utveckling av tjänsten samt tillväxt och ser en stor potential på marknaden när det kommer till tjänsten. 

– Vår egen utvecklingstakt är hög och det kommer den fortsätta att vara. Vår automatiska banksynk är redan på plats och kommer att ingå i en av prisplanerna från och med november.

– Det unika med Bokio är att vem som helst kan göra sin egen bokföring samt samla sina administrativa uppgifter i en tjänst.Vi har även 2000 externa redovisningskonsulter som aktivt arbetar med företag i Bokio där småföretagarna kan göra de enkla uppgifterna själva medan konsulterna kan fokusera på att skapa värde, säger Viktor Stensson.

För mer information, kontakta:

Viktor Stensson | VD | 073 818 98 48 | viktor@bokio.se