2021-05-14

Utgifter för representation bland småbolag sjönk med 18 procent 2020 jämfört med 2019 enligt en studie bokföringsbolaget Bokio gjort. Den bakomliggande anledningen tros vara coronapandemin.

I studien, där cirka 4 000 småbolag ingick, minskade snittet av representationsutgifter från 6 148 kronor 2019 till 5 017 kronor 2020. En minskning med 18 procent.

Under det första kvartalet 2021 har småbolagens representationsutgifter minskat med 11 procent, 2 069 kronor jämfört med 2 335 kronor 2020. En minskning med 11 procent. Samma siffra för 2019 var 2 531 kronor.

– Minskningen lär ha att göra med färre affärsmöten på grund av smittorisken. Samtidigt har stödet till småbolag har varit för skralt vilket kan ses i hur restriktiva många är när det kommer till utgifter. Vi hoppas att regeringen förbereder ett stimulanspaket riktat mot mindre företag i samband med att restriktionerna lättas upp, säger Viktor Stensson, grundare och VD på Bokio.