Öppet brev till regeringen och berörda myndigheter

Efterskänk personalskatt och arbetsgivaravgifter för att rädda småbolagen

Covid-19 har slagit hårt mot såväl besöksnäringen, restaurangbranschen, detaljhandeln som hela servicesektorn och lett till att många nu går på knäna, framför allt de riktigt små företagen.

Att driva ett litet bolag i Sverige är inte glamoröst. Räknat på förtjänst per arbetad timme blir resultatet ofta skrattretande lågt. Samtidigt bidrar småbolagen till majoriteten av skatteintäkterna i de flesta av Sveriges kommuner. Småföretagarna, kollektivt, utgör en lika viktig samhällsfunktion som flygbolag, lastbilstillverkare och banker. 

Vi jobbar dagligen nära och lyhört med tiotusentals svenska småföretagare och har märkt av deras oro. Många står redan efter ett par veckors sviktande intäkter vid ruinens brant och efterfrågar stöd. Vi förstår dem. Av naturliga skäl saknas den direktlinje mellan den enskilde företagaren och beslutsfattare som storbolagen har tillgång till för att framföra vilka åtgärder som krävs för att göra skillnad i svåra tider.

Statens senaste krispaket är ett adekvat första steg men gynnar förmodligen medelstora och stora bolag främst. Att tillåta småföretagare anstånd som i verkligheten är en kredit är ett slag i luften. Krisen är inte skapad av en avsaknad av krediter utan snarare styrd av sviktande efterfrågan där krediter riskerar att spä på problemen. Lån ska som bekant återbetalas och för små företag med tunna balansräkningar leder det snarare till problem med kontrollbalansräkning, personligt betalningsansvar och i värsta fall personliga konkurser.

Vårt förslag till regeringen och berörda myndigheter är enkelt:

  • Efterskänk personalskatt och arbetsgivaravgifter på upp till 100 000 kronor i månaden för alla bolag under en begränsad tidsperiod. Tack vare skatteverkets arbete kring arbetsgivardeklaration på individnivå finns det dessutom goda praktiska möjligheter att göra detta stöd både rättvist, välriktat och kostnadseffektivt. 

För ett storbolag är de efterskänkta personal- och arbetsgivaravgifterna knappt en avrundning i kvartalsrapporten, medan åtgärden kan vara skillnaden på liv och död för ett mindre bolag. För staten handlar det dessutom snarare om en åtgärd med temporärt uppskjutna intäkter då de överlevande företagen förhoppningsvis återhämtar sig och senare kan fortsätta att vara med och bära den svenska välfärden. 

Lyckligtvis är entreprenörer ett härdat släkte som inte ryggar för en utmaning. Låt oss inte glömma att många av de allra minsta företagen som idag befinner sig i en uppstartsfas till stor del kommer att stå för arbetstillfällena imorgon. Men det hänger på att de får möjlighet och stöd nog för att överleva fram till dess. 

 

Viktor Stensson,

VD på Bokio | viktor@bokio.se | 073-818 98 48

 

Om Bokio

Bokio är en innovativ och gratis AI-bokföringstjänst med över 80 000 användare i Sverige och Storbritannien. Bolaget grundades 2015 av Viktor Stensson, Mikael Eliasson, Emma Rozada och Joel Rozada​ ​och har sedan dess växt till drygt 50 anställda med 12 olika nationaliteter på huvudkontoret i Göteborg.