För att du som användare ska ha lättare att se vad som är på gång visar vi här en överblick om vad vi jobbar med och vad som är planerat. Uppskattningarna ni ser är väldigt grova och vi kommer inte publicera saker innan vi är nöjda nog med dessa. Detta är mer för att ni ska få en känsla om vad som är på gång. Det är också bara större saker som inkluderas här. Bugg-fixar och liknande sker löpande och planeras inte in på detta viset. Det finns också en del saker som vi av olika anledningar behöver hålla hemligt innan lansering. 

I beta-testning

Bättre kreditfakturor

Strax efter förbättringarna ovan kommer vi också lansera en uppdatering till faktura där det går att göra partiella kreditfakturor och fristående kreditfakturor. 

Uppdatering av leverantörsfaktura

Hela leverantörsgränssnittet kommer att följa samma gränsnitt som nya kundfakturorna för att göra det enklare att förstå och bara behöva lära sig en variant. Funktionellt kommer leverantörsfakturan också få stöd för utländsk valuta, periodisering om man har kontantmetoden och kreditfakturor.

Nya faktura

Kontantfaktura ska på plats innan vi rullar ut detta till alla.

Nya bokföring

Kvittosupporten och att optimera bort något onödigt klick ska på plats innan vi rullar ut detta till alla.

Bankgirofiler

Betalfiler för att lägga upp betalningar i banken testas för lön och utlägg. I dagsläget kraschar dessa om något är fel med bankkontot på den anställda så vi behöver fixa det.

Pågående utveckling

Uppdatering av "Att göra"

Dagens Att-göra lista är rörig och det är svårt att få en överblick. Vi jobbar på en ny version här. Förväntad lansering i mars.

Uppdatering av rapporter

Rapporterna ändras om, dels som en del av ett teknikskifte vi gör men även för att få ett bättre användargränssnitt och fungera bättre på mobil. Funktionellt blir det inga större skillnader denna gången. Förväntad lansering inom några veckor.  

Förbättringar i mobil

Vissa delar har inte fungerar perfekt i vissa mobiler, speciellt iPhone. Vi jobbar med att förbättra detta. Speciellt för utläggshanteringen och uppladdning av underlag. Förväntad lansering löpande den närmaste tiden.

Ombyggnad av Bokslut och momsrapporter

Boksluten är en sak som många har svårt med och vi ser även att många missar att göra vissa saker som bör göras innan momsrapport och bokslut. Vi jobbar på en ny version av dessa som ska förenkla hela det flödet och se till att er bokföring blir mycket mer korrekt. Vi kommer fixa ett antal mindre buggar i samband med detta.
Förväntad lansering, i slutet av mars.

Mindre förbättringar till utlägg

Vi gör en samling mindre förbättringar för att förbättra utlägg. Förväntad lansering, i slutet av mars.

 

Pausad utveckling

Då vi har fått oerhört mycket nya fråga och många nya kunder nu kring årsskiftet så har vi fått slå av lite på utvecklingen.

Förbättringar av löner

Vi har påbörjat ett arbete med att helt ändra om lön. Några förbättringar som kommer med detta. 

- Automatisk hantering av semester
- Anställda kan rapportera frånvaro som semester, sjukdagar osv. Dessa kan sedan av administratören enkelt tas med på lönen
- En oerhört mycket mer pedagogisk layout på lönespecifikationen. Både för administratören och för den anställda. 
- Mer flexibilitet kring att manuellt kunna fylla i alla lönetyper om man inte gillar Bokios beräkning

I kön efter att aktiva saker blir klara

Det finns ett antal saker till i denna kategorin som beror lite på externa partners och som vi inte kommer lista just nu. Men denna listan kan därför snabbt ändras.

Förbättringar av registreringsflödet och "komma igång"

Det är bara att erkänna att vår "onboarding" idag inte alls är bra. Det skisserna vi har på nya flödet kommer att ge ett jättelyft. 
Förväntad lansering löpande från och med april.

Förbättringar av växa-stöd och andra rabatter på arbetsgivaravgifter

Rabatten borde dras vid utbetalningen av löner istället för vid skattebetalning enligt Skatteverket så vi behöver uppdatera detta
Förväntad lansering i april.

Förbättringar av betalning av skatter i lön

Just nu klumpar vi ihop registreringen av skatterna och betalningen vilket leder till lite felaktig bokföring om du inte betalar in på exakt rätt datum. Detta känns dumt så det ska vi försöka fixa.
Förväntad lansering i april.

Enklare att fixa fel i bokföringen

Exakt vad detta kommer innebära är inte helt planerat. Men vi kommer göra så att de vanligaste misstagen blir mycket snabbare och enklare att fixa till. En lösning som diskuteras är att helt enkelt dölja annullerade verifikat i normalläget och sedan göra att man får upp det förifyllt så att ändringarna går snabbt att göra. Bokföringstekniskt är detta absolut bästa lösningen så det är huvudspåret. Antagligen skulle det innebära att vi tar bort möjligheten att helt ta bort verifikat eftersom vi då löser dessa på ett bättre sätt där ni får ha kvar full historik.  

Förväntad lansering, någon gång i april.

Enklare avstämning i bokföringen

Många tycker det är svårt och jobbigt att stämma av bokföringen. Vi har några idéer om hur vi kan göra detta väldigt mycket enklare men mycket beror på vilka partnerskap vi får till. Visa kommer nämligen ta bort väldigt mycket av behovet. 

Förväntad lansering, någon gång i april - maj.

Tillgångsregister (anläggningsregister)

Exakt vad detta kommer att innehålla får vi se. Men en sak vi idag inte löser är att hålla kolla på allt som behöver skrivas av. T.ex om du köper möbler som kostar mer än dryga 22 000 kr ska dessa skrivas av istället för att bokföras direkt. Målet är att se till att lösa detta så att er bokföring blir mer korrekt och att ni slipper hålla ett register vid sidan av.

Mobil-app

Dagens mobilanpassade webblösning har vissa problem. Framförallt har vi problem med att iPhone kan krascha när man fotar in underlag, speciellt om många flikar är öppna (känd bugg hos Apple sedan flera år). Vi tror också att vi skulle kunna göra foto-funktionen betydligt snabbare och få bättre kvalitet vilket gör att vi kan läsa ut mer korrekta siffror från kvitton. Vi skulle också väldigt gärna kunna påminna er om viktiga datum för ditt bolag och då vore notifikationer i en mobilapp väldigt bra.


Förväntad lansering är okänt. Det beror på vilket omfattning vi väljer att bygga i första versionen.