Bokio Partner - en smidig hjälp med bokföringen

Bokio Partner är ett enkelt sätt för dig att ta hjälp med din bokföring. För att det ska fungera så bra som möjligt beskriver vi här de tjänster du kan nyttja och vad du behöver göra varje månad.

Kundfordringar

Det här fixar vi:

 1. Vi bokför samtliga kundfakturor som du skapat i systemet.
 2. Vi bokför inbetalningar och prickar av alla kundfakturor.
 3. Vi skickar påminnelser för obetalda fakturor.

Så här gör du:

 1. Skapa fakturaunderlag i Bokios faktureringsflik.
 2. Tryck på Klar-knappen för att skicka fakturan till kund via e-post.

Leverantörsfakturor

Det här fixar vi:

 • Vi bokför samtliga leverantörsfakturor som du laddat upp i Bokio.
 • Vi lägger in förfallodatum.
 • Vi bokför samtliga utbetalningar av leverantörsfakturor.


Så här gör du:

 • Betala fakturan hos din bank.
 • Ladda upp fakturor i Bokio löpande.
 • Spara originalfakturan (Skatteverket kräver att fysiska papper sparas upp till 4 år om man har digitala kopior).

Löner

Det här fixar vi:

 • Vi bokför alla lönekostnader.
 • Vi bokför arbetsgivardeklarationer.
 • Vi bokför utbetalningar av löner.

Så här gör du:

 • Lägg till anställda i Bokio och skapa löneunderlag.
 • Gör bankutbetalningar av löner.
 • Gör bankutbetalningar av arbetsgivaravgifter.

Utlägg

Utlägg är privata kostnader som du eller anställda lägger ut å företagets vägnar.

Det här fixar vi:

 • Vi bokför samtliga utlägg som du laddat upp i Bokio.
 • Vi bokför samtliga utbetalningar av utlägg.

Så här gör du:

 • Lägg in samtliga kvitton som utlägg i utläggsfunktionen.
 • Tänk på att kvitton från köp med exempelvis kreditkort (som tillhör bolaget, inte den anställde), ska läggas upp separat under “Att göra”-fliken. 
 • Godkänn och gör utbetalning till de anställda som gjort utlägg.
 • Ange utbetalningsdatum i utläggsfunktionen.
 • Kom ihåg att spara kvitton (Skatteverket kräver att fysiska papper sparas upp till 4 år om man har digitala kopior).


Löpande bokföring, avstämningar och deklarationer

Kom ihåg att lägga in alla underlag innan den femte varje månad. Januaris verifikationer ska alltså vara inlagda senast 5 februari.

Det här fixar vi:

 • Vi stämmer av dina bankkontoutdrag mot bokföringen.
 • Vi stämmer av skattekontot mot bokföringen.
 • Vi stämmer av moms och arbetsgivardeklaration.
 • Vi stämmer av kreditkortsunderlag.
 • Vi bokför leverantörsskulder, kundfordringar, löner, utlägg m.m.
 • Vi deklarerar moms och arbetsgivardeklaration.

Så här gör du:

 • Lägg in bankkontoutdrag en gång i månaden. Du kan läsa mer om det här. Lägg in tillhörande underlag på respektive bankrad. 
 • Ladda även upp bankkontoutdrag för månaden under “Att göra”-fliken. Du kan lägga upp dem som .pdf eller som en bild.
 • Ladda upp skattekontoutdrag en gång i månaden som kostnad under “Att göra”-fliken. Tänk på att saldot måste innehålla även sista dagen på månaden.

Periodisk sammanställning

Om du säljer varor och tjänster till företagare i andra länder inom EU, behöver en periodisk sammanställning lämnas till Skatteverket, varje månad eller kvartal. Detta ingår inte idagsläget i Bokio Partner, vi erbjuder denna tjänst för 300 sek/månad.

Läs mer om periodisk sammanställning på Skatteverkets hemsida


Årsbokslut

Vi erbjuder digital signering av din årsredovisning (gäller enbart K2- årsredovisningar)

Det här fixar vi:

 • Vi bokför periodiseringar.
 • Vi bokför avskrivningar.
 • Vi bokför avsättningar.
 • Vi bokför obeskattade reserver.
 • Vi klassificerar interimsfordringar och interimsskulder.
 • Vi beräknar årets skatt.
 • Vi bokför årets skatt och resultat.
 • Vi upprättar årsredovisning.
 • Vi upprättar inkomstdeklaration.
 • Vi skapar årsstämmoprotokoll.

Så här gör du:

 • Fyll i bokslutsformuläret som du hittar i Bokio Bokslut.
 • Skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.
 • Skicka in inkomstdeklarationen till Skatteverket.


Villkor och saker att tänka på när vi ska ta över din löpande bokföring 

Det finns just nu en stor efterfrågan på hjälp med bokföring. Därför kan vi enbart ta över din bokföring vid nästa månadsskifte efter den dag som du accepterat den offert vi skickar till dig. Det förutsätter också att bokföringen är färdig från det datum vi tar över.

Om du behöver hjälp med bokföringen för tidigare perioder så löser vi det under konsultation utanför Bokio Partner. Vi har då ett timpris på 1 000 SEK.

Lämna in underlag i tid

Det är viktigt att vi får in allt underlag, såsom verifikationer, i tid. Sena inlämningar kan göra att exempelvis deklarationer blir försenade, med onödiga avgifter som följd. Se därför till att lämna in underlaget senast den femte varje månad. Januaris underlag ska alltså vara inlagt i Bokio den 5 februari.

Hör av dig till oss om du vet att du kommer att bli sen, så ser vi över det tillsammans. Vid onödiga och upprepade förseningar kommer vi att debitera en extra avgift.

Giltighetstid för löpande bokföring och bokslut

Tänk på att Bokio Partner enbart gäller bokslutet för det räkenskapsår som du startar ditt abonnemang, inte bokföring av tidigare räkenskapsår. Om du behöver hjälp med bokföringen för tidigare perioder så löser vi det under konsultation utanför Bokio Partner. Vi har då ett timpris på 1000 SEK.

Ditt bokslut ingår i Bokio Partner, men om du avslutar ditt abonnemang inom 6 månader från tecknandet, så tillkommer en avgift för bokslutet.

Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

K3 redovisningsprinciper

Priset för Bokio Partner kan variera om ni redovisar enligt K3, då det är ett mer komplext sätt att redovisa. Ni kan läsa mer om detta här.

Om ni redan vet mer om att ni redovisar enligt K3, får ni gärna meddela oss om detta. Om det visar sig att ni vid bokslutstillfället väljer K3 som redovisningsprincip så kommer bokslutet och årsredovisningen ej att ingå i Bokio Partner. Vi kommer att debitera er enligt vår gällande prislista.

Uppsägning av Bokio Partner

Uppsägningstiden för Bokio Partner är en månad. Om du säger upp dig under januari, så fortsätter du att vara en Bokio Partner under hela februari. Vi kan även från vår sida säga upp kontraktet om du inte uppfyller kraven som finns under våra Allmänna villkor.

 

Begär offert till Bokio Partner