Partnerkund hos Bokio

Nästan där...

Fyll i din e-post för befintligt Bokio-konto om du har
Är du en person, eller närstående till en person, i politiskt utsatt ställning (PEP)?


Har företaget gjort, eller planerar att göra, affärer med länderna som finns på Eu- kommissionens lista?


Har företaget sin skatterättsliga hemvist i annat land än Sverige?