Ladda upp utdrag från bank- och skattekonto

Innan vi kopplar ihop dig med din personliga redovisningskonsult behöver vi utdrag för senaste årets bank- och skattekonto så att vi kan kontrollera att din bokföring stämmer.

Exportera underlag från banken

1. Logga in på din bank och gå till företagets bankkonto.

2. Du ska nu exportera transaktionerna för hela innevarande räkenskapsår. Välj period och exportera som PDF.

3. Logga in på ditt företag i Bokio och ladda upp PDF-filen genom att klicka på knappen Ladda upp. OBS! Det spelar ingen roll vilken kategori du väljer.

Exportera 

1. Logga in på ditt företag hos Skatteverket

2. Gå till skattekontot för att exportera transaktionerna för hela innevarande räkenskapsår. Välj period och exportera som PDF.

3. Logga in på ditt företag i Bokio och ladda upp PDF-filen genom att klicka på knappen Ladda upp. OBS! Det spelar ingen roll vilken kategori du väljer.

 

Vad händer sen?

Efter att du har laddat upp underlagen i Bokio kommer din personliga redovisningskonsult stämma av så att det stämmer gentemot bokföringskonton 1930 (Företagskonto) och 1630 (Skattekonto). Stämmer inte bokföringen så kommer vi att meddela dig. Du kan då själv ta hjälp av våra guider för att färdigställa alternativt ta hjälp av oss. Konsultation som ligger utanför partnertjänsten erbjuder vi till ett timpris på 1 000 SEK.