Bra att veta om Bokio Partner

Vanligtvis tar vi över din bokföring månaden efter att avtalet är signerat

Är ditt avtal färdigställt i exempelvis oktober och din uppstartsmånad är november så innebär det att november månad är den första månaden som vi kommer göra din löpande bokföring. Eftersom din personliga redovisningskonsult kan göra din bokföring först efter att periodens bokföringsunderlag inklusive bank- och skattetransaktioner är uppladdat så kommer det göras i början på december.

Vill du påbörja tjänsten senare än nästkommande månad går det bra.

Din bokföring måste vara färdigställd fram till den dagen då vi tar över

Är ditt avtal färdigställt i exempelvis oktober och din uppstartsmånad är november så innebär det att din bokföring fram till och med 31 oktober måste vara färdigställd och korrekt för att vi ska kunna ta över i november. När du har signat avtalet ber vi dig därför att bifoga senaste årets utdrag på bank- respektive skattekonto. Det är bokföringskontona 1930 och 1630 som vi kommer kontrollera.

Vad händer om tidigare bokföring inte stämmer?

Stämmer inte bokföringen så kan du själv ta hjälp av våra guider för att färdigställa. Behöver du mer hjälp har vi möjlighet att erbjuda konsultation utanför partnertjänsten. Vi har då ett timpris på 1 000 SEK. Kontakta oss i så fall på partner@bokio.se.

Vi bokför alltid månaden efter och påminner dig om när det är dags att ladda upp underlag

Det är viktigt att vi får in allt underlag, såsom verifikationer, i tid. Sena inlämningar kan göra att exempelvis deklarationer blir försenade, med onödiga avgifter som följd. Se därför till att lämna in underlaget senast den femte varje månad.

Januaris underlag ska alltså vara inlagt i Bokio den 5 februari. Hör av dig till oss om du vet att du kommer att bli sen, så ser vi över det tillsammans. Vid onödiga och upprepade förseningar kommer vi att debitera en extra avgift.