Bokio som deklarationsombud

Här följer en manual över hur du som partnerkund ger oss på Bokio deklarationsbehörigheter via Skatteverkets hemsida.

1. Logga in på Skatteverket

Om du vill att vi ska hjälpa dig med deklarationer till Skatteverket, så behöver du registrera deklarationsbehörighet (moms-, arbetsgivardeklaration och skattedeklaration) åt din kontakt på Bokio. Gå till Skatteverkets sida för detta och logga in med BankID.Gå in på Utse ombud.

2. Välj behörighet

Klicka på Nästa för att komma vidare till behörigheter. Där fyller du i personnummer på den kontaktperson du har i Bokio samt vilka behörigheter som denne ska ha.

Under "Välj en behörighet" så finns det olika val på behörigheter som du vill ge din kontaktperson. För att vi ska kunna hjälpa till med deklarationer måste du välja följande:

  • Deklarationsombud

3. Granska och godkänn

Granska informationen som du angett och klicka dig vidare för att godkänna samt skriva under med BankID. Därefter får du en kvittens.

När du har skrivit under kommer ditt ombud får en notifikation om detta.