Begär offert till Bokio Partner

Fyll i och skicka in nedan formulär, så kontaktar vi dig så fort som möjligt med ett erbjudande om att teckna Bokio Partner

Offert Partner väntelista

Företagsinformation
Fyll i din e-post för befintligt Bokio-konto om du har
Bokföringsinformation
Vilket företag representerar du?
Vad heter du?
Är du en person, eller närstående till en person, i politiskt utsatt ställning (PEP)?


Har företaget gjort, eller planerar att göra, affärer med länderna som finns på Eu- kommissionens lista?


Har företaget sin skatterättsliga hemvist i annat land än Sverige?