Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 är det nya regler som gäller och AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft. För de arbetsgivare som har mer än 15 anställda började detta dock redan gälla i juli 2018.

Detta innebär att den årliga kontrolluppgiften ersätts med en arbetsgivardeklaration som nu ska lämnas in månadsvis och per individnivå. Syftet med AGI är för att förenkla det administrativa arbetet i det långa loppet för arbetsgivare, detta genom att tanken är att löne-arbetet nu fördelas bättre under hela året. Läs mer om detta hos Skatteverket så du som arbetsgivare vet hur du ska förberedda dig. 

Funktion för att hantera arbetsgivardeklaration på individnivå kommer vara på plats i Bokio i januari 2019.