Bokför med momsbefriad verksamhet

***Momsbefriad verksamhet är just nu en beta-funktion. Du aktiverar den enkelt under Inställningar → Beta-funktioner. Kontakta oss gärna på support@bokio.se om du har några frågor. Läs mer här.***

Att bokföra i Bokio ska vara automatiserat och enkelt, oavsett om ditt företag redovisar moms eller ej. Momsbefriad verksamhet är tillgänglig för alla företagstyper som stöds i Bokio och du aktiverar funktionen enkelt under Inställningar. Om du är osäker på om ditt företag är registrerat för moms kan du logga in på Skatteverket för att se din företagsinformation.

Observera!

Funktionen för momsbefriade verksamheter är just nu optimerad för företag som är helt befriade från moms. Har du en så kallad blandad verksamhet, där en del av inkomsterna är momsfria och en del inte är det, så rekommenderar vi att du inte väljer momsbefriad verksamhet som momsperiod utan den period som du ska redovisa moms för den momspliktiga delen. Den momsbefriade delen får du sedan bokföra manuellt.

Steg 1: Ladda upp underlag

Det går bra att importera både bilder och PDF-filer. Du kan även välja att bokföra utan kvitto eller importera underlag genom Kvittoinkorgen.

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

  • Kvitto eller utgift Vid inköp då betalning sker direkt så erhåller du ett kvitto. Detta bokförs på samma sätt oavsett bokföringsmetod, dvs endast en gång, på den dag då affärshändelsen ägt rum.
  • Inkomst - Ersättning från försäljning i form av kvitto eller faktura.
  • Leverantörsfaktura - Vid inköp då betalning inte sker omgående och du erhåller en faktura. Vid fakturametoden kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. För kontantmetoden kommer bokningen bli preliminär och du får sedan gå in på Leverantörsfakturor och bokföra betalningen.
  • Annat - Övrigt som inte direkt ingår i någon av ovan kategorier.

 

Steg 3: Välj rätt bokföringsmall

Bokio är skapat för att bokföringen ska kunna göras så snabbt och smidigt som möjligt. Vår smarta bokföring är uppbyggd av färdiga mallar som hjälper dig att bokföra på rätt bokföringskonton samt om det ska vara debet eller kredit. Har du ställt in på momsfri verksamhet under "Inställningar" så kommer systemet se till att inköp och försäljningar bokförs utan moms.

Systemet tolkar uppladdade underlag och föreslår bokföringsmallar som underlaget ska bokföras med. Föreslår den inte rätt kan man söka själv. Har man köpt en dator så söker man på dator och Bokio föreslår en mall för bokföring av just dator.

Steg 4: Fyll i och kontrollera

Bokio tolkar fakturan och föreslår hur den bokföras. Det måste kontrolleras och kan behöva ändras om systemet tolkat fel. Summan ska alltid fyllas i med inkl. moms och för dig som inte ska redovisa moms så kommer hela summan att hamna på kostnadskontot.

Steg 5: Förhandsgranska och justera

När du klickat på Nästa får du en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. I exemplet så kommer företagskonto (1930) att krediteras och kostnadsskontot för kontorsmateriel (6110) att debiteras. Här kan man även justera bokföringen genom att klicka på redigera-ikonen.

Klicka på OK Bokför! för att bokföra.

Manuell bokföring

I vissa fall vill man bokföra manuellt genom att själv skriva bokföringskonton, debet och kredit. Man kan alltid välja att bokföra manuellt i Bokio. Läs mer här om manuell bokföring i Bokio.

Läs mer