Momsbefriad verksamhet

***Momsbefriad verksamhet är just nu en beta-funktion. Du aktiverar den enkelt under Inställningar → Beta-funktioner. Kontakta oss gärna på support@bokio.se om du har några frågor. Läs mer här.***

Att bokföra i Bokio ska vara automatiserat och enkelt, oavsett om ditt företag redovisar moms eller ej. Momsbefriad verksamhet är tillgänglig för alla företagstyper som stöds i Bokio och du aktiverar funktionen enkelt under Inställningar. Om du är osäker på om ditt företag är registrerat för moms kan du logga in på Skatteverket för att se din företagsinformation.

Ideella föreningar som ofta är momsbefriade har vi idag tyvärr inte helt stöd för i Bokio. Det går dock bra att använda systemet ändå och välja tex Ekonomisk förening som företagstyp istället. Något annat man kan få tänka på är att det i Bokios fakturor står redovisat "Godkänd för f-skatt". Detta går inte att ta bort. Om du gärna vill använda fakturafunktionen ändå går det tex att lösa genom att exportera fakturan som PDF för att sedan redigera bort raden i lämpligt program på datorn.

Observera!

Funktionen för momsbefriade verksamheter är just nu optimerad för företag som är helt befriade från moms. Har du en så kallad blandad verksamhet, där en del av inkomsterna är momsfria och en del inte är det, så rekommenderar vi att du inte väljer momsbefriad verksamhet som momsperiod utan du väljer den period som du ska redovisa moms för den momspliktiga delen.

Att tänka på om du vill driva momsbefriad verksamhet

  • Handlar du med andra länder? I så fall måste du redovisa moms och kan alltså ej vara momsbefriad.
  • Har din försäljning överstigit 30 000 kr de två senaste åren? Då kan du ej bli befriad från moms.  
  • Vill du kunna göra avdrag för ingående moms på dina inköp? I så fall måste du vara momsregistrerad. Momsen blir annars en kostnad för dig.

Steg 1: Kontrollera tidigare bokföring

Innan du ändrar dina momsinställningar är det viktigt att säkerställa att inget har bokförts med moms sedan tidigare. Känner du dig osäker kan du alltid kontrollera i huvudboken. De momskonton du bör kika efter är från nummer 2610 till 2650. Finns inga momskonton med i listan eller om momskontot visar noll och inte har några tillhörande verifikat, så har du med största sannolikhet inte bokfört något med moms.

Skulle du se att det finns verifikat bokförda med moms så måste du justera dessa.

Steg 2: Ändra momsperiod i inställningar

I Bokio finns fyra alternativ att välja mellan när det kommer till hur ofta moms ska redovisas till Skatteverket:

  • Ej momsregistrerad
  • Varje månad
  • En gång per kvartal
  • En gång per år

Under Inställningar → Räkenskapsår ställer du in respektive års momsperiod. Ska ditt företag inte redovisa moms så väljer du Ej momsregistrerad i listan. Inställningen kommer påverka följande funktioner:

  • Bokföringsmallarna - Bokios smarta bokföring
  • Automatisk bokföring av kundfakturor
  • Sidan för momsrapporter

Systemet ser till att samtliga händelser bokförs korrekt utan moms och att momsrapporterna är låsta.

Steg 3: Bokför

Med Bokios smarta bokföring är det enkelt och smidigt att bokföra transaktioner utan moms. Från knappen Ladda upp kan du när som helst kan ladda upp material eller välja att bokföra utan kvitton. Du kan sedan använda bokföringsmallarna som automatiskt kommer bokföra utan moms om du har rätt inställningar på räkenskapsåret.

Ny användare

Är du ny användare och ännu inte har skapat något konto i Bokio kommer du få möjligheten att välja din momsstatus redan när du registrerar dig. Efter att du har fyllt i ditt företagsnamn och företagsinformation (tex organisationsnummer och kontaktperson) så har du möjlighet att justera inställningarna för ditt företag. Välj bokföringsmetod, datum för räkenskapsår och hur ofta ditt företag rapporterar moms. Har du momsbefriad verksamhet så väljer du Ej registrerad för moms.

Läs mer