Total summa lön stämmer inte

Längst ned på varje månads lönespecifikation kan man se totala uppgifter för den anställde när det kommer till antal semesterdagar, skatt och lön.Totala semesterdagar, skatt och lön för i år

För att lönen för tidigare månader ska finnas med under raden "Total lön" på en lönespecifikation så måste månaderna innan vara låsta. Dvs man måste ha klickat i att Klarmarkera löner.

Läs mer