Kan man skapa och skicka in kontrolluppgifter för anställda?

Från och med 2019 kommer kontrolluppgifter på årsbasis att ej redovisas. Istället kommer man upprätta arbetsgivardeklaration per individ och månad. Funktion för detta kommer att vara på plats i Bokio från och med 2019. Läs mer här hos Skatteverket.

I Bokio kan man skapa kontrolluppgifter baserat på alla löner och anställda för ett år. För att funktionen för kontrolluppgifter ska fungera gäller följande:

  • Samtliga löner under hela året måste vara skapade i lönefunktionen i Bokio
  • Varje löneperiod i Bokio måste vara avslutad (låst) för att uppgifterna ska tas med i kontrolluppgifterna.
  • Viktigt att bolagets organisationsnummer samt de anställdas personnummer är giltiga.
  • Det kan krävas att du själv kan behöva fylla i vissa rader manuellt. Klicka på att redigera anställds kontrolluppgifter för att komplettera uppgifterna i rapporten.

Man hittar sidan för att skapa kontrolluppgifter under Inställningar → Kontrolluppgifter eller från decembers lön enligt nedanstående bild.

Skapa kontrolluppgifter i Bokio i lönelistan

Kontrollera kontrolluppgifterna

På sidan för kontrolluppgifter skapar vi automatiskt en kontrolluppgift för varje anställd baserat på den anställdes löner, förmåner osv.

Var noga med att kontrollera dessa. Vissa rader måste man se till att fylla i manuellt.

Kontrolluppgifter ska redovisas för alla löner som betalats ut under räkenskapsåret.

Redigera kontrolluppgifter

Det går att redigera varje kontrolluppgift om det är något som saknas eller inte stämmer. Det är då den redigerade kontrolluppgiften som kommer skapas i XML och pdf.

Redigera kontrolluppgifter i Bokio för varje anställd

Skicka in XML till Skatteverket

Alla företag med anställda måste skicka in sina kontrolluppgifter till Skatteverket. Det görs enklast med en XML-fil som genereras från Bokio. Skicka sedan in XML-filen till Skatteverket på följande sida.

Generera xml från kontrolluppifter för att skicka in till Skatteverket

Anställda med samordningsnummer

Tyvärr har vi inte stöd för samordningsnummer. I de fall då man har anställda med samordningsnummer är att redigera bort de från xml-filen och sedan skicka in dessa manuellt via Skatteverket.