Kan man lägga till lön fler gånger för en anställd på en månad?

Det kan du! Om du vill betala ut lön fler gånger till en anställd under en månad så skapar du helt enkelt flera lönekörningar och lägger till den anställde på respektive lönekörning. Glöm inte att justera skatten då den kommer blir fel om den anställde är inställd på att använda skattetabeller istället för procent. Det går att lösa genom att välja egen skattesats eller att manuellt lägga till en skattejämkning som lönerad.