Kan jag lägga till semesterlön och semesterersättning i Bokio?

Absolut, dessa hanteras i Bokio Lön. Semesterlön avser anställd som har månadslön och Semesterersättning gäller för timanställda.

Under den anställdes uppgifter kan du även fylla i antal Semesterdagar så att du kan ha koll på dessa. I dagsläget måste det hanteras manuellt. Sparade dagar är semesterdagar som är sparade från tidigare år.

Semesterlön

Som månadsanställd får du vid semester ett så kallat semestertillägg. Summan av månadslönen och semestertillägget blir en semesterlön. Har en anställd haft semester i 5 dagar en månad så lägger du till en rad med "Semestertillägg" och anger 5 dagar. Observera att raden "Semestertillägg" beräknas procentuellt på den lönerad som finns tillagd på lönespecifikationen. Om du inte lägger till månadslönen som en rad "Lön" så kommer inte semestertillägget kunna beräknas. Om du enbart vill lägga till semestertillägg så kan du skriva in beräkningen själv under Avancerade inställningar, så här:

Ska en anställd ha obetald semester så lägger du till en rad med "Obetalda dagar" och definierar att det gäller semester i kommentaren.

Semesterersättning

Som timanställd får du ej betald semester men däremot en beräknad semesterersättning på 12% av den intjänade lönen. Arbetsgivaren kan välja att antingen betala ut ersättningen per månad eller som en klumpsumma per år. Detta är som en kompensation för att man inte får betalt under sin semester. Lägger du till en rad med "Semesterersättning" i Bokio lön så beräknas 12% av den timlön du registrerat på månaden (enheten på lön måste vara "timmar"). Betalar du däremot ut semesterersättning per år får du själv beräkna ersättningen och lägga till en rad med "Lön" och i kommentaren skriva att det gäller semesterersättning.

Semesterskuld

För att betala ut för antal sparade semesterdagar så lägger du till en rad med "Semesterskuld". Du skriver i X antal dagar (alternativt i timmar eller styck) som den anställde har i intjänade semesterdagar vilka ska betalas ut. Du bestämmer också summan per dag/styck/timme.

 

Sökord: Semesterskuld, semester