Hur hanteras resekostnader?

Resekostnader som är skattemässigt avdragsgilla, exempelvis en tågbiljett, läggs till som en Nettolönejustering på lönespecifikationen. Därefter bokförs kostnaden separat med originalkvitto bifogat och den anställdes konto väljs som betalkonto.

Nettolönejustering hanteras genom att lägga till en ny rad och sedan välja vilken enhet (timmar/dag/styck) som ska användas. I kommentarsfältet kan det var bra att skriva ett förtydligande vad justeringen gäller.

När du sedan bokför löner så ska nettolönejusteringen nappas till det betalkonto resekostnaden är bokfört på, tex 2890 (Övriga kortfristiga skulder).

Sökord: Reseersättning, resa