Lägg till semesterersättning - Timanställd

I den här guiden går vi igenom hur du hanterar semesterersättning för timanställd både om du använder Bokios automatiska semesterbalanser eller manuella semesterbalanser.

 

Automatiska semesterbalanser

Med automatiska semesterbalanser så beräknas den totala skulden som bolaget har till sina anställda i form av semesterdagar (sparade, nuvarande, samt intjänade för nästa år) samt tillägg och ersättningar. När en anställd senare tar ut en semesterdag och detta bokförs så minskar skulden som företaget har till sina anställda. Dessutom så kan du se på dina anställda hur många semesterdagar de har kvar i och med att det numera uppdateras automatiskt!

Följ den här guiden för att aktivera automatiska semesterbalanser

Kan vem som helst använda automatiska semesterbalanser?

Den här funktionen framförallt är intressant för bolag som har flera anställda. Är du enmansföretagare i ett aktiebolag utan några anställda och inte tar ut speciellt mycket semester rekommenderar vi att du använder de manuella balanserna som finns idag, då bokföringen av semesterskulderna inte är av lika stort intresse som för de med flera anställda.

Semesterinställningar för anställd

När du lägger till en ny anställd så måste du först fylla i personalinformation såsom personnummer, adress och bankkontonummer. När detta är sparat kan du gå vidare och fylla i semesterinställningar. Klicka på Fyll i.

Klicka på Fyll i

Till skillnad från månadsanställda så betalas semesterersättning till timanställda ut i samband med löneutbetalning. Skulle den anställde ha innestående semesterersättning (dvs semesterersättning som ännu inte är utbetald) så kan du fylla i detta här. Detsamma gäller om den anställde har förskottssemesterskuld. Du ska också ställa in det datum då semesterskulden försvinner.

Semestersaldo för timanställd

Lägg till semesterersättning på lönespec

Lägg till en rad med timlön för den anställde. Välj sedan Semesterersättning som du hittar under Semesteruttag. Semesterersättningen beräknas som 12% av den timlön du registrerat på månaden (enheten på lön måste vara "timmar"). 

Lägg till lönerad semesterersättning

Om du vill kan du göra manuella justeringar när du lägger till raden för semesterersättning.

Beräkning av semesterersättning

 

Manuella semesterbalanser

Väljer du att inte aktivera automatiska semesterbalanser på ditt företag i Bokio (vilket rekommenderas om det exempelvis endast är du själv som är anställd i företaget) så får du justera semester manuellt. Det är däremot lika enkelt att lägga till semesterrader på lönen där allt beräknas automatiskt.

Semesterinställningar för anställd

När du skapar en anställd och väljer timanställd så behöver du inte fylla i några uppgifter om semester. Detta hanteras direkt på lönespecifikationen. Som timanställd får du ej betald semester men däremot en beräknad semesterersättning på 12% av den intjänade lönen. Arbetsgivaren kan välja att antingen betala ut ersättningen per månad eller som en klumpsumma per år. Detta är som en kompensation för att man inte får betalt under sin semester.

Lägg till semesterersättning på lönespec

Lägger du till en rad med Semesterersättning på lönen så beräknas 12% av den timlön du registrerat på månaden (enheten på lön måste vara "timmar"). Betalar du däremot ut semesterersättning per år får du själv beräkna ersättningen och lägga till en rad med Lön och i kommentaren skriva att det gäller semesterersättning.

Lägg till lönerad semesterersättning

Semesterersättningen beräknas automatiskt utifrån timlönen.

Lönespec med timlön och semesterersättning